HET VOLK OF ÉÉN MAN?

Na de grote blunder van de religieuze leider Kenneth Donk, die NDP’er is, is het duidelijk geworden waarom men zegt dat de kerk ofwel religieuze leiders, zich liever niet zouden moeten inlaten met politiek. Keerpunt is van mening, dat geestelijke leiders een politieke kleur mogen hebben en lid mogen zijn van een politieke partij, maar voorzichtig moeten zijn in de manier waarop zij omgaan met politiek. De politiek is namelijk verworden tot een spel van oneerlijkheid, leugens, bedrog en voor de gekhouderij, zaken die nou niet bepaald passen binnen welke godsdienst dan ook. Een religieuze leider binnen een politieke partij zou zich op basis van zijn geloofsovertuiging, in feite moeten uitspreken tegen het onrecht, de leugens en corruptie binnen de eigen partij, alleen betwijfelen wij als er religieuze leiders zijn die dat doen. Heel veel leiders nemen een milde houding aan en sluiten hun ogen voor het kwade binnen de partijen, alleen om het eigen belang te behartigen. Donk heeft vorige week vrijdag in Ocer, het partijcentrum van de paarse partij, de Surinaamse samenleving opgeroepen om te sterven voor één man, nadat hij had aangehaald, dat 2000 jaar geleden één man gestorven is voor het volk. Inmiddels heeft de heer Donk in de media gezegd dat hij het niet zo bedoelde, maar dit is nu precies waar het mis gaat als geestelijke leiders het geestelijke willen mengen met politiek en niet de juiste draai aan zaken geven. Het Surinaamse volk is niet de man die 2000 jaar geleden, stierf voor het volk. Het was een zeer vreemde vergelijking, waar vooral de christelijke gemeenschap gebelgd over is. We moeten onze grenzen kennen en als we niet rechtvaardig willen zijn om de waarheid te spreken, moeten we geen dingen verbloemen of proberen recht te praten wat krom is. We zijn immers geen God. Deze waarschuwing geldt voor alle geestelijke leiders van welke religie dan ook, maar in het bijzonder voor degenen die ook op politiek gebied actief zijn. Donk is niet de enige die buiten zijn boekje is gegaan. Er zijn er meer die dat al jaren doen, maar daarover zullen we het een andere keer hebben.

More
articles