Nederland verbiedt Surinaamse groenten en fruit

De Nederlandse douane heeft nieuwe importmaatregelen ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat een aantal producten vanuit Suriname niet meer uitgevoerd mag worden. Het gaat in dezen om: sopropo, boulanger, antroewa, peper, manja en citrussoorten. Voor via postpakketten versturen van andere groentesoorten gelden er strenge voorwaarden. De groenten dienen eerst bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op de dag van versturing goedgekeurd te worden. Dit geldt ook voor groenten in bossen. Het keuringscertificaat dient te worden meegestuurd met het postpakket.
Bewerkte producten, zoals gesneden sopropo, vruchten op azijn en halfgare groenten mogen wel zonder certificaat op de post. Voor het certificaat moeten er kosten worden gemaakt. Indien men zich niet houdt aan de voorwaarden, zullen de producten vernietigd worden. De keuring is van maandag tot en met vrijdag mogelijk op het ministerie van LVV. De redactie verneemt dat de mededeling aan de postbedrijven komt vanwege het ministerie van LVV in samenwerking met de Surinaamse douane. Echter is er geen reden opgegeven voor deze nieuwe doorgevoerde maatregelen.
Per 1 september 2019 zijn er wijzigingen doorgevoerd, onder andere in de zogenoemde ‘fytorichtlijn’. Deze richtlijn beschrijft de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de EU van planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen. Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen vanwege fytosanitaire risicobeoordelingen van bepaalde ziekten en plagen en de daarbij horende internationale handel, aldus de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

door Johannes Damodar Patak

More
articles