December 11, 2019


Skalian vraagstuk wordt erger


December 11, 2019

De Skalians die zich in het gebied rondom het stuwmeer bevinden, zorgen voor een steeds zwaardere milieu schade. Er is nog steeds geen oplossing gekomen voor dit probleem. De milieuactivist, Eran Sleur zegt in gesprek met De West, dat de skalians zich nog steeds op de aangrenzende rivieren bevinden, omdat er vanwege de regering nog niet is gezegd hoe dit probleem zal worden opgelost. Sleur geeft aan dat er op dit vlak geen oplossing zal komen, als de regering zelf niets doet aan deze zaak. Volgens Sleur is de regering ook medeplichtig aan deze illegale goudactiviteiten. Hij vindt dat dit een vrij ernstig probleem is. De aanwezigheid van deze skalians baart Eran Sleur veel zorgen, omdat die nog steeds met kwik werken. Sleur zegt dat het niet alleen door de nalatigheid van de regering komt, maar ook omdat zij medeplichtig is. Hij verklaart dat hij in meerdere conflicten heeft gestaan met verschillende ministers, omdat hij dit niet goedkeurde. De regering vervult een grote rol in deze illegale goudactiviteiten”, aldus Sleur. Ook de illegale goudzoekers zijn medeplichtig in deze zaak, omdat ze de goudconsessies illegaal betreden. Hij zegt, dat de Skalians niet het enige probleem zijn, waar Suriname mee te kampen heeft, ook de illegale goudzoekers in het Binnenland verergeren dit vraagstuk.“Deze Regering beseft nog steeds niet wat de consequenties zijn op de langere termijn voor de bewoners van dit gebied”,aldus Sleur. Hij stelt verder dat er recentelijk een Skalian is aangehouden op de Marowijnerivier, die van een bekende ondernemer is in Suriname. “Deze illegale activiteiten, worden zelfs door onze eigen mensen uitgevoerd”, zegt Sleur. Volgens hem worden de kostbare grondstoffen die Suriname bezit, op verschillende illegale manieren uit de grond gehaald, door de beleidsmakers zelf, maar er is nooit goed zicht geweest over de daadwerkelijke opbrengsten. Het geld wordt volgens Sleur gebruikt om mensen om te kopen, of andere leningen af te lossen die de regering maakt. Sleur benadrukte dat ook de lening die Suriname heeft bij China, wordt afgelost uit de goudopbrengsten. Hij stelt, dat als de regering door gaat met deze corruptieve handelingen, Suriname dan volledig in handen komt van Buitenlandse mogendheden. Tot slot zegt Sleur, dat onze eigen investeerders niet zullen investeren in het land, omdat de regering haar eigen belangen onderhoudt, en gaat schuilen als het economisch niet goed gaat. Hij kan zich niet voorstellen dat de regering, doet alsof er niets aan de hand is, terwijl Suriname achteruit gaat. Hij is van mening dat het probleem van de Skalians nog erger kan worden , en dat de regering zich hiervoor zal proberen te verschonen, als dit probleem erger toeneemt.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249