December 10, 2019


Geestelijken bespreken 8 Decembermoorden


December 10, 2019

Tijdens de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de 8 Decmbermoorden in de St. Alfonsiuskerk, hebben verschillende geestelijken de moorden besproken en de nabestaanden gesterkt met bemoedigende woorden en gebed. Pandita Sila Baldew zei in haar toespraak, dat elke handeling gevolgen heeft en dat alle kwaad dat ooit is gedaan, eens aan het licht komt. De president zou daarom moeten weten dat ook zijn daden, aan het licht komen. “Een rein geweten vreest geen aanklacht. Iemand met een rein geweten kan iedereen in de ogen aankijken, maar wanneer je niet verschijnt in de rechtszaal, wil dat zeggen dat je iets op je geweten hebt en dat je vreest dat het derde oog van de rechter, alles ontdekt”, zei Baldew. Zij vroeg zich af hoeveel respect de persoon Bouterse heeft voor de rechtsorde van Suriname. De president zou volgens de pandita een goed voorbeeld moeten geven aan het volk om aanwezig te zijn in de rechtszaal om aan te horen wat er over hem wordt ge-zegd. Door niet te verschijnen, heeft hij het totale volk willen misleiden. “Door op reis te gaan in de periode van de rechtspraak heeft hij niet alleen de rechtspraak ge-schoffeerd, maar ook de totale bevolking. Hij heeft geen goed voorbeeld gegeven aan het volk, anderzijds heeft hij geen re-kening gehouden met het feit dat de wereld naar ons kijkt. Hoeveel respect verwachten wij van de wereld? Hoe willen wij als land in de geschiedenisboeken van de wereldgeschiedenis? Wat moet er over de persoon Bouterse in de geschiedenisboeken staan?”, zei Baldew. “Mensen kunnen de geschiedenis vervalsen, maar voor hoe lang. De goddelijke kracht is altijd sterker. Deze zelfde kracht gaf de nabestaanden kracht om te blijven strijden en na 37 jaar is er eindelijk resultaat. De Almachtige zal ons bijstaan en de toekomst van Suriname verschonen van alle smet.” De islamitische geestelijke Moballigah Ghafoerkhan, zei dat tijdens de 8 decemberdienst vorig jaar, de hoop werd uitgesproken dat na jarenlang wachten op gerechtigheid, mogelijk dit jaar een einde zou kunnen komen aan het proces. “Allah zij geprezen. Op vrijdag 29 november werden we verrast met het door de Krijgsraad uitgesproken vonnis. Bij het voorlezen van het vonnis met overstelpend bewijs, werd heel pijnlijk herhaald wat de nabestaanden vanaf het begin al wisten en nu werd bevestigd.” Na vele acties om dit moment te voorkomen, was er volgens Ghafoer-khan een stil gebed van dank aan de Al-machtige voor de moed van de Krijgsraad, die aan de samenleving duidelijk maakte, dat wij in een rechtsstaat leven met regels voor iedereen. “Allah schiep de mens als hoogste en beste creatie met het vermogen onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Er is geen volk of natie die geen leiding van hun heer heeft ontvangen zodat zij een voorbeeldig en waardig leven zouden leiden volgens de leer in hun heilige boeken”. Deze decembermoorden hebben een impact op het vredige leven van Surinamers gehad. De geestelijke vroeg zich af hoe het mogelijk was dat Surina-mers hun eigen Surina-mers als politieke tegenstanders lieten liquideren. Niet alleen de families maar de hele natie en ver daarbuiten was diep geschokt. Allen verplicht ervoor te zorgen dat dit nooit meer in Suriname gebeurt. Ghafoerkhan gaf aan dat er juridische mogelijkheden voor de veroordeelden zijn om in hoger beroep te gaan, maar deed een beroep op de nabestaanden om in het belang van rust, het recht zijn beloop te laten hebben en deze pijnlijke zaak tot een goed einde te laten komen. Ook pater Toon te Dorsthorst heeft de nabestaanden toegesproken en voor hen gebeden. De herdenkingsdienst wordt elk jaar gehouden in de St. Alfonsiuskerk.

door Priscilla Kia

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249