LENING OPPENHEIMER IS MISDADIG

“Deze regering haalt gewoon het onderste uit de kan, en vlak voor de verkiezingen is dit het laatste wat er nog over is om Suriname nog dieper in de schulden te zetten. De lening die de regering wil aangaan, is gewoon misdadig, want ze zal ervoor zorgen dat de volgende regering opgescheept komt te zitten met nog een extra lening, waarbij aanzienlijke inkomsten uit de mijnbouwsector als onderpand dienen. ‘’Het is gewoon beestachtig”, is de reactie van economen en ondernemers die hun mening deelden met Keerpunt, ten aanzien van de lening die de regering Bouterse aangaat namens de Staat Suriname. De zogeheten ‘bridge loan’ (kortlopende lening) bij Oppenheimer & Co en de Republic Bank Limited, is een lening van US-dollar 150 miljoen tegen een vaste rente van 10 procent, die in 18 maanden afgelost moet worden. Als onderpand wil de Staat Suriname haar inkomsten inbrengen uit Staatsolie in de vorm van dividendbelasting, royalty’s van Rosebel Gold Mines en inkomsten van de staat uit de stroomafname van de Afobaka hydro dam. Keerpunt vindt, dat de regering Bouterse hiermee de laatste schreden zet om de volgende regering vleugellam te maken, want als deze lening afbetaald moet worden, samen met alle andere leningen die al lopen, kunnen we gerust stellen, dat deze handeling een negatief effect zal hebben op het volk. Suriname leeft al geruime tijd van de inkomsten uit de mijnbouwsector en met deze kredietverlening van Oppenheimer en de Republic Bank, pleegt ze roofbouw op haar inkomsten. ‘’De inkomsten van Newmont zijn reeds verbonden aan de lopende US-dollar 550 miljoen lening van Staatsolie, dividend van Staatsolie uit betalingen van de EBS, en nu worden de inkomsten van Rosebel ook verpand”, aldus VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien. Met deze nieuwe kortlopende lening zal volgens Gajadien, het volk niets overhouden uit de inkomsten van de mijnbouwsector, waardoor volgens hem onze gezondheidssector en onderwijs, verder in gevaar zullen komen. Keerpunt is het volkomen eens met de stellingen van Gajadien, want er wordt alleen maar gekeken naar hoe er nog meer geld uitgegeven kan worden, maar nergens is er een goed onderbouwd plan om onze economie zodanig in te richten, dat wij als land meer inkomsten kunnen vergaren en geld kunnen verdienen door veel meer te exporteren. Nee, deze regering gaat weer een lening aan om achterstallige betalingen aan Alcoa voor geleverde stroom aan de EBS te betalen. De schuld bedraagt US-dollar 120 miljoen. De rest van de lening gaat naar algemene budgettaire doeleinden binnen het begrotingstekort. Keerpunt is van mening, dat het bedrag van US-dollar 120 miljoen aan Alcoa voor stroomleveringen, een slechte deal betrof en dat deze overeenkomst in het voordeel is gesloten van vriendjes uit de regering Bouterse. Het enige wat deze regering weet te doen, is leningen plegen. Maar de leningen die zij is aangegaan in de afgelopen jaren, zal zij niet in staat zijn af te lossen, gezien de vele maandelijkse be-talingsverplichtingen waaronder salarissen van ambtenaren. De regering heeft ook nooit bij het sluiten van de leningen, vermeld wat de gevolgen voor ons allen zouden zijn en hoe zij deze zou aflossen. Dus de mensen die nog steeds vinden dat we niks te klagen hebben, omdat we nog te eten en drinken hebben en af en toe nog leuke dingen kunnen doen, staan niet met beide benen op de grond. Ze moeten maar eens goed gaan nadenken. Hieronder is een deel van de leningen/kredieten vermeld van de regering Bouterse onder minister Gillmore Hoefdraad op Financiën. Een lijst van alle leningen tot op heden, moet Keerpunt nog zien te achterhalen. Wat Keerpunt nu wél met zekerheid kan stellen, is, dat onder de meest opvallende leningen, de staatsobligatie prijkt via het Oppenheimer Fund, waarbij 550 miljoen US-dollar werd geleend tegen een jaarlijkse interest van 9,25 procent, hetgeen komt op een slordige 50 miljoen euro per jaar. De looptijd van deze lening bedraagt tien jaar. Op 19 oktober 2026 zal de regering die op dat moment aan de macht is, dus zomaar eventjes 1 miljard US-dollar kwijt zijn, dus bijna dubbel zoveel als wat oorspronkelijk is geleend. Deze regering vindt dat wij moeten meehelpen om deze leningen af te lossen. In juni vorig jaar zei Hoefdraad nog: ‘‘Wij lenen verstandig.’’ Maar hoe verstandig is het wanneer je uitgaven hoger liggen dan je inkomsten? Wanneer we meer importeren dan exporteren? En hoe verstandig is het als je blijft lenen zonder een behoorlijke inkomstenbron om deze leningen af te kunnen betalen? Kan minister Hoefdraad ons dat uitleggen, want het verhaal dat wij op Staatsolie kunnen rekenen en de eventuele olievondsten off –shore, is misschien te mooi om waar te zijn. Het heeft er veel van, dat de regering ons blij wil maken met een dode mus.

More
articles