GESJOEMEL MET VREEMDE VALUTA

Date

Aan het gesjoemel met vreemde valuta en dan wel in chartale vorm, zal geen eind komen en het zal zelfs in hevigheid toenemen, zolang er een schaarste aan het vreemde geld (vooral de dollar) heerst. Aan Amerikaanse dollars is er al langer dan een jaar een schaarste, toch is deze munt via allerhande sluipkanalen voor een hogere koers te krijgen. Er zijn dus wel personen die via de informele markt, dit geld in grote hoeveelheden weten binnen te krijgen en te verhandelen.

Aan het gesjoemel met vreemde valuta en dan wel in chartale vorm, zal geen eind komen en het zal zelfs in hevigheid toenemen, zolang er een schaarste aan het vreemde geld (vooral de dollar) heerst. Aan Amerikaanse dollars is er al langer dan een jaar een schaarste, toch is deze munt via allerhande sluipkanalen voor een hogere koers te krijgen. Er zijn dus wel personen die via de informele markt, dit geld in grote hoeveelheden weten binnen te krijgen en te verhandelen. Een cambio aan de Hendrikstraat van de handelaar Chotelal, is in staat de Amerikaanse dollar te verkopen voor SRD 8,- per stuk. Velen maken van deze mogelijkheid gebruik en kunnen per keer 300 dollar kopen. Waar deze dollars vandaan komen, is nog niet helemaal duidelijk, maar laat zich wel raden. De zogeheten schaarste die er zogenaamd heerst, wordt nu naar de mening van velen, misbruikt om geld uit het illegale circuit in omloop te brengen en wit te wassen. Hoe controleer je nu wat er in het informele circuit plaatsvindt? Een godsonmogelijke opgave en bepaalde mensen wrijven zich in de handen, omdat ze op een legale wijze dit geld nimmer zouden kunnen slijten. Tijdens de revo-periode hebben we het gesjoemel met vreemde valuta, in die tijd de Nederlandse gulden, ook wel NF genoemd en de Amerikaanse dollar, reeds meegemaakt. Eigenlijk is de geschiedenis zich aan het herhalen en misschien is die nooit echt weggeweest, als we kijken naar de rol die de cambio’s al die jaren na de revo zijn blijven vervullen. De situatie is thans zelfs zo, dat bij de meeste detailhandelszaken je ook met vreemde valuta terecht kunt, die worden zeker niet geweigerd wanneer die door de klant worden aangeboden. Er worden zelfs kortingen door veel winkeliers verstrekt als er Amerikaanse dollars en of euro’s worden aangeboden. De jacht op vreemde valuta neemt de laatste tijd op een schrikbarende wijze toe, omdat het voor velen duidelijk is, dat het met de Surinaamse economie niet goed gaat en dat na de verkiezingen van volgend jaar, er meer duidelijkheid zal komen over de algehele deviezenpositie van dit land en wat de toekomstverwachtingen op korte termijn wel zullen zijn. Veel huurders van woningen zijn nu nog afhankelijk van vreemd geld voor het voldoen van de huurpenningen en houden hun hart vast voor verdere stijgingen van de wisselkoersen. De Nationale Assemblee kan dan wel een wet aannemen om de huurder beter te beschermen tegen de verhuurder, maar hebben we dan wel voldoende mankracht om de naleving van een dergelijke wet te controleren? Dat de wisselkoersen op een dergelijke wijze de lucht in zijn geschoten, is niet de schuld van de verhuurder, maar komt allemaal door het economisch en financieel wanbeleid van de regering Bouterse. Maar het gaat niet slechts om het voldoen van de huurpenningen dat men op jacht is geslagen naar vreemde valuta. Spullen in het buitenland die nog chartaal kunnen worden betaald, maken dat men naar dollars of euro’s op zoek gaat. Als de legitieme inkomsten van staat uit exporten niet voldoende zijn om de meest essentiële inkomsten te financieren, dan komen natuurlijk allerhande onrechtmatige handelingen boven water drijven en dat is nu precies wat in dit land aan de hand is. Tijdens de revo en daarna, werd er gerommeld met vreemde valuta en werden heel wat zaken betaald met harde valuta uit het informele circuit en dat is eerlijkheidshalve nooit opgehouden. Ook de komende tijd zal het sjacheren met vreemd geld geen einde hebben. Hoe zwaar de druk ook uit het buitenland wordt opgevoerd en een National Risk Assesement, NRA , uitgewerkt, het gesjoemel zal voortgaan.

More
articles