November 21, 2019


‘Etnische politiekvoering past niet meer in deze tijd’


November 21, 2019

“Etnische politiekvoering past niet meer in deze tijd. Nu moeten we gezamenlijk optrekken om de problemen van Suriname op te lossen”, zei bestuurskundige August Boldewijn vandaag desgevraagd aan De West. Hiermee reageert hij op een video die onlangs op Facebook circuleerde waarbij een vrouw van creoolse afkomst, creolen en Marrons oproept om niet op Hindostanen te stemmen, terwijl zij de Marrons en creolen die zich bij de VHP hebben aangesloten, ‘’dom’’ noemt. Boldewijn zegt dat zulke uitspraken ons terug zullen brengen naar de tijden waarin de politieke partijen allemaal etnisch georiënteerd waren. “Het is nu tijd dat we onze ideeën en opvattingen bij elkaar brengen om de problemen in het land op te lossen. Creolen, Javanen, Marrons of Hindostanen alleen, hebben de oplossing niet. We moeten samenbundelen”, stelt Boldewijn. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is dat mensen nog niet de eenheid gevonden hebben. Volgens hem streven de mensen die zulke uitspraken doen, andere doelen na. Hij is van mening dat de regionale partijen met voornamelijk Marrons, zich ook nationaal moeten etaleren, omdat ze anders niet de verkiezingen zullen winnen. Bovendien zegt hij dat etnische politiekvoering onder de Marrons zal leiden tot verdere verdeling van de verschillende groepen. “Alle politieke partijen moeten het nationalistisch belang etaleren, want als ze in het parlement komen, moeten ze de belangen van het hele volk dienen”, zegt de bestuurskundige. Boldewijn wijst daarnaast ook op het probleem waarbij ministers van een bepaalde etnische groep op een ministerie, meestal alleen ambtenaren in dienst nemen die affiniteit hebben met dezelfde politieke partij en van dezelfde etnische groep zijn. Hiermee lijkt het volgens Boldewijn alsof personen met een andere etnische achtergrond, geweerd worden om bij het ministerie te werken. Als alleen mensen van een bepaalde bevolkingsgroep bij een ministerie werken, kan dat nadelig werken voor de andere etnische groepen. “Dat kan niet. In het regeerakkoord zou moeten worden opgenomen, dat het aantrekken van ambtenaren moet geschieden op nationale basis en niet op etnische basis. Als we praten over democratie, betekent het dat we etniciteit uitsluiten’’, aldus Boldewijn. door Priscilla Kia

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249