November 21, 2019


NDP verdeelt gratis voedselpakketten


November 21, 2019

De Nationale Democratische Partij (NDP) is landelijk al geruime tijd ge-start met het gratis verdelen van voedselpakketten. Zonder enige bekendmaking worden er standjes met NDP-vlaggen opgezet en worden de pakketten verdeeld. In korte tijd vormen zich lange rijen burgers bij de stands die een voedselpakket willen bemachtigen. DA’91-voorzitter Angelic del Castilho zegt desgevraagd aan De West, dat dit een bevestiging is van het verarmingsbeleid van de regering. “In plaats van dat de regering een op-roep plaatst voor burgers voor werkcreatie, biedt zij voedselpakketten aan”, zegt de politica. Het verwondert haar niet dat er zulke hoge bedragen zijn opgenomen op de begroting voor het Bureau Volkscontacten en het ka-binet van de vicepresident. Del Cas-tilho zegt dat de regering denkt dat het volk te koop is voor een voedselpakket. “Mensen hebben het recht om zelfstandig te zijn en zelf te kiezen wat zij allemaal wel en niet willen eten.” De regering moet volgens haar een dusdanig beleid uitstippelen dat mensen zelf hun brood kunnen verdienen. Del Castilho legt uit dat het accepteren van een voedselpakket of een politieke baan, niet wil zeggen dat de kiezer automatisch op de NDP zal stemmen. Zij geeft aan dat wij een vredelievend volk zijn, maar wanneer de situatie echt niet meer uit te houden is, “rekent het volk wel af”. Zij voegt eraan toe dat burgers, waaronder ondernemers, vrezen voor rancune, waardoor zij doen alsof zij meedoen met de regering. Ook het aannemen van banen via de politiek, betekent volgens haar niet dat er gestemd moet worden op de politieke partij die de baan heeft geregeld. ‘’Het is niet de politieke partij die jouw salaris uitbetaalt, maar de belastinggelden van het volk”, aldus Del Castilho. ‘’Ik heb er het volste vertrouwen in dat het volk op 25 mei 2020 zal afrekenen met de NDP, want in het hokje ziet niemand op wie je stemt”, zegt zij. Het is daarom volgens haar belangrijk dat iedereen gaat stemmen. “Als mensen denken dat niet stemmen, een vorm van protest is tegen het wanbeleid van de regering, dan hebben zij het aan het verkeerde eind”, zegt Del Castilho. Zij geeft aan dat het juist betekent dat zij voorstander zijn van het beleid van de regering en de continuïteit ervan wensen. Aan de vooravond van 44 jaar onafhankelijkheid, moeten mensen volgens haar het besef krijgen, dat zij vrij en zelfstandig zijn en vooral niet de hoop moeten opgeven. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249