AZP krijgt nieuwe CT-scan

In het auditorium van het Academisch Zie-kenhuis Paramaribo (AZP), vond woensdagmorgen de officiële overdracht van een CT-scan plaats door de voorzitter van Stichting CT Scan ‘92, Meriam Gafoer-khan- Karamatali. Zevenentwintig jaar ge-leden nam de stichting het initiatief om een fundraising te organiseren, om fondsen te werven voor de aanschaf van een CT-scanapparaat ter verbetering van de ge-zondheidszorg. ‘’De noodzaak van het hebben van zo een geavanceerd diagnostisch apparaat in ons land was manifest ge-worden toen er iets tragisch gebeurde in het ziekenhuis, waarbij een patiënt op sterven lag en er geen apparaat was om de pa-tiënt te helpen”, zei Gafoerkhan. Het aanvankelijke plan was om te fundraisen, het scanapparaat te kopen en op de Spoed Ei-sende Hulp van het AZP te plaatsen, maar in die dagen werd het ziekenhuis ge-plaagd door frequente stakingen. Uiteinde-lijk openende het bestuur toen in oktober 1994, een speciale scankliniek. Gafoekhan zei dat ze vanaf toen, vele levens hebben gered door de snelle diagnose waarbij de juiste behandeling kon worden ingezet. “We hebben al onze verplichtingen met be-trekking tot het runnen van de kliniek, na kunnen komen. Ons bestuur heeft altijd belangeloos gewerkt, dit was ons sociaal project.” Volgens haar raakte de bevolking heel snel gewend aan het hebben van een scanapparaat in ons land. Claudia Marica- Redan, directeur van het AZP, zegt dat de CT-scan niet weg te denken is in het ziekenhuis, omdat daarmee de belangen van de patiënten worden gediend. De directeur zei dat het ziekenhuis zich momenteel bevindt in een transformatieproces, waarbij niet alleen de faciliteiten worden verbeterd, het ziekenhuis wordt ook verder ontwikkeld om zo de zorg te kunnen verbeteren.
Een CT-Scan is een computertomografie scan, het brengt organen en weefsels zeer gedetailleerd in beeld. Bij het maken van en CT-scan wordt gelijktijdig gebruikgemaakt van röntgenstralen en een computer.

More
articles