November 19, 2019


Nationaal Leger betreurt incident met pantserwagen


November 19, 2019

Het Nationaal Leger betreurt het incident dat zich heeft voorgedaan met een pantservoertuig. Majoor Faried Ilahibaks zegt in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat vanwege snel en kordaat optreden van de ervaren bestuurder, een incident met rampzalige gevolgen de samenleving bespaard is gebleven. Op zondag 17 november richtte een pantserwagen, de zogenoemde Cascavel, van het leger een ravage aan nabij de rotonde bij de Wijdenboschbrug. Het gevaarte, waarvan de remmen het hadden begeven, kwam tot stilstand tegen een pand en een trafohuisje van de EBS. Majoor Ilahibaks zegt dat het leger het gebeurde niet had kunnen voorzien, maar dat achteraf een catastrofe Suriname bespaard is gebleven, omdat in het magazijn middelen zouden zijn opgeslagen die een grote ramp hadden kunnen veroorzaken.
Majoor Ilahibaks legt uit dat het konvooi zich in verband met de oefeningen voor de Srefidensi-parade omstreeks 09:00 uur naar Stolkertsijver had begeven. De voertuigen werden op die manier getest op eventuele mankementen. Tot dat moment verliep alles vlekkeloos. Bij terugkeer naar de stad werden er bij het beklimmen van de brug richting Paramaribo, voorzorgsmaatregelen getroffen door de Militaire Politie waarbij de zwaardere voertuigen, twee Urutu’s en de Cascavel, het eerst over de Wijdenboschbrug zouden rijden. Ilahibaks complimenteert degene die het moment waarop de voertuigen de brug afreden, heeft gefilmd, omdat daarop duidelijk is te zien wat er zich heeft afgespeeld. Hij zegt dat de bestuurder van de Cascavel, na het hoogste punt op de brug te hebben bereikt, tijdens de afdaling merkte dat de remmen het niet deden. De legerfunctionaris zegt dat de bestuurder echter op geen enkel moment in paniek geraakte. “Hij wist al waar hij naar toe zou kunnen gaan en wat hij zou moeten doen”, aldus Ilahibaks, die verder vertelt dat de bemanning van het voertuig op dat moment naar obstakels zocht om de pantserwagen tot stilstand te kunnen brengen. Die obstakels zouden hele grote blokken of een aantal bomen kunnen zijn. Op het moment dat de rotonde in zicht was, kwamen de grote blokken op de berm in beeld en koos de bestuurder bij het beschrijven van de bocht, om die als obstakel te nemen.
De majoor wijst erop dat erop dat moment een enorme file stond op de Van ‘t Hogerhuysstraat en dat de bestuurder van het legervoertuig in het ander geval dus een aantal voertuigen zou hebben geramd met alle gevolgen van dien. Hij benadrukt dat men alleen maar kijkt naar het moment dat het gevaarte van de weg raakt en het trafohuisje ramt. Ilahibaks wijst echter op de voorzorgsmaatregelen en de veiligheidsaspecten die vooraf in acht zijn genomen. Volgens hem hebben dit soort voertuigen een bewegingspatroon en zijn het voertuigen met automatische aandrijving. Dat de bestuurder de motor moest uitschakelen was ook geen oplossing, omdat het voertuig dan totaal onbestuurbaar zou zijn geweest. Ilahibaks: ‘’Dan valt het hele hydraulisch systeem uit, met alle gevolgen van dien.” De legerfunctionaris zegt dat de bestuurder in dit geval snel en kortdaat heeft opgetreden, de zaak goed heeft overzien en de instructie van de boordschutter boven hem goed heeft opgevolgd, waardoor een catastrofe achterwege is gebleven. Hij spreekt tegen dat het om onervaren chauffeurs gaat. Volgens de regels mogen de voertuigen door ten minste een onderofficier worden bestuurd. Deze regels zijn ook in acht genomen. Intussen is er ook al rapportage gedaan aan de bevelhebber van het leger.
Volgens majoor Ilahibaks worden de voertuigen elke maand nagekeken. In de Membre Buku Kazerne wordt maandelijks een aantal rondjes gereden en de voertuigen krijgen hun periodieke doorsmering. Het betreffende voertuig zal niet meer worden ingezet tijdens de Srefidensie-viering, omdat de schade eraan moet worden hersteld. Of er een soortgelijke pantserwagen wordt ingezet, zal door de legerleiding worden besloten.
Majoor Ilahibaks spreekt ook tegen dat een vrouw gewond is geraakt. De bestuurder, een sergeant, kreeg een klap in het gezicht waardoor zijn bril stuk is gegaan. De boordschutter kreeg ook een klap tegen zijn knie, terwijl de man die op dat moment in het restaurant bezig was, een fles tegen zijn been kreeg. Hij is terstond door de gewondenverzorger van het leger behandeld. Overige ongelukken zijn het leger niet gerapporteerd. Ten aanzien van de schade zegt de majoor dat deze reeds in opgemaakt is en de verzekering ook al in beeld is gebracht. De ravage is voor een groot deel opgeruimd en vanmorgen zou reeds een aanvang zijn gemaakt met het herstellen van de muren. Volgens de majoor zal het leger in het vervolg ongetwijfeld de nodige veiligheidsmaatregelen treffen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249