VERWARRING TUSSEN STRAATNAMEN

Date

Onder de noemer ‘eren’ van personen die een speciale bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van ons land, wordt er heel veel verwarring veroorzaakt. De president heeft onlangs zijn goedkeuring gegeven aan het verzoek van de Henri Frans de Ziel Stichting, om de verlengde Gemenelands-weg te vernoemen naar de taalwetenschapper dr. Christaan Hendrik Eersel.

Onder de noemer ‘eren’ van personen die een speciale bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van ons land, wordt er heel veel verwarring veroorzaakt. De president heeft onlangs zijn goedkeuring gegeven aan het verzoek van de Henri Frans de Ziel Stichting, om de verlengde Gemenelands-weg te vernoemen naar de taalwetenschapper dr. Christaan Hendrik Eersel. De heer Eersel is op het gebied van taalontwikkeling langer dan 70 jaar gezaghebbend en heeft vaak een sleutelrol gespeeld bij de totstandkoming van literaire vakwerken, analyses en wetenschappelijk literair en taalkundig onderzoek. Eerder dit jaar in januari, kreeg de Hoogestraat een nieuwe naam. De straat heet nu de Eugène Gesselstraat. De nieuwe straatnaam is een cadeau van het Kabinet van de President aan de historicus en politiek analist Eugène Gessel op zijn 100e verjaardag. In het verleden zijn meerdere straatnamen gewijzigd, zo werd de Gravenstraat vernoemd naar de politicus Henck Arron, de Coppenamestraat werd vernoemd naar Jaggernath Lachmon, politicus en oprichter van de politieke partij VHP. Terwijl straten met bestaande namen veranderd worden, zijn er nieuwe projecten met wegen die nog geen straatnamen hebben. Vermeldens-waard is dat het geven van straatnamen valt onder de afdeling Commissie Straat-naamgeving van het ministerie van Binnen-landse Zaken als het gaat om woningbouwprojecten op overheidsgronden. De straatnaamgeving op particuliere woningbouwprojecten is een aangelegenheid van de particulier. De overheid heeft daar geen zeggenschap in. In de tussentijd ontstaat er verwarring tussen de oude en nieuwe straatnamen en wordt in de meeste gevallen nog steeds de oude straatnaam ge-bruikt. Het wijzigen van straatnamen heeft naast het feit dat het verwarring brengt, ook veel gevolgen voor de bewoners. Zo moet het adres van de bewoners, bedrijven en instanties die in desbetreffende straat gevestigd zijn, gewijzigd worden. Het wijzigen van deze namen op documenten betekent alleen maar tijd en geldverlies voor de desbetreffende personen en instanties, terwijl ondernemers ook nog in problemen kunnen komen met hun zakenpartners. Vooral met het oog op de verkiezingen, is het niet raadzaam om straatnamen te veranderen. Burgers worden belast met de zorg hun gegevens in orde te maken als zij niet de dupe willen worden van handelingen van de regering.

More
articles