STATUS SPSB?

Date

Een grote groep mensen is nog steeds afwachtende op het resultaat van het onderzoek naar de malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, die in mei dit jaar aan het licht werden gebracht. Tot nu toe hebben de media geen update kunnen krijgen van dit onderzoek. Keerpunt is zeker benieuwd naar de inhoud van het onderzoeksrapport van de accountant die belast is met deze zaak.

Een grote groep mensen is nog steeds afwachtende op het resultaat van het onderzoek naar de malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, die in mei dit jaar aan het licht werden gebracht. Tot nu toe hebben de media geen update kunnen krijgen van dit onderzoek. Keerpunt is zeker benieuwd naar de inhoud van het onderzoeksrapport van de accountant die belast is met deze zaak. De documenten die de malversaties weergeven, bestonden uit screenshots vanwege het banksysteem van de SPSB en kwamen met veel fanfare naar buiten. Keerpunt publiceerde de afgelopen maanden dan ook verschillende artikelen in het kader van dit schandaal en vroeg zich af, hoe het mogelijk was dat bepaalde personen de gelegenheid hebben gehad, zo huis te houden bij deze staatsbank. Keerpunt is nog steeds van mening, dat deze mensen een misdaad hebben begaan tegenover de samenleving. Er is voor de zoveelste keer gestolen, al mocht een onderzoek anders uitwijzen. Deze goed gedocumenteerde stukken geven een totaal aan verduisterde middelen aan van meer dan SRD 20 miljoen. In de documenten die via WhatsApp werden verspreid, werd openlijk gesteld, dat met name de SPSB-directeur Ginmardo Kromosoetoe zichzelf en anderen, leningen had versterkt via de SPSB. Welke regeling er was getroffen voor de terugbetaling, werd niet vermeld in de stukken. Verschillende leningen werden op een bepaald moment gewoon opgeheven en vervolgens als verlies afgeboekt op de balans. Een lijst met klinkende namen veroorzaakte een schokeffect in de samenleving, maar voor Keerpunt is dit de zoveelste keer dat de exponenten van de huidige regering, hun ware corrupte aard tonen. Als deze zaak daadwerkelijk nog steeds wordt onderzocht door een extern en niet manipuleerbaar accountantskantoor, dan is Keerpunt oprecht geïnteresseerd in al deze dubieuze zaken die aan het licht zullen komen. Naar aanleiding van de documenten mogen wij stellen, dat de grootste aandeelhouder van de SPSB, de Staat Suriname, doelbewust heeft meegewerkt, om deze mensen hun slag te kunnen laten slaan. Naar verluidt was Kromosoetoe op non-actief gesteld na de vermeende malversatie en mocht hij geen handelingen verrichten in het kader van SPSB. Toch vernam Keerpunt, dat Kromosoetoe nog steeds wordt gezien als directeur en dat niets binnen SPSB gebeurt, zonder dat hij daarvoor fiat verleent. Kromosoeto was onlangs ook gastspreker op een conferentie in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en stond in de agenda aangeduid als directeur SPSB. Wat gebeurt er in dit land? Kunnen mensen ongestraft functies behouden en beloond worden voor hun vermeende misdaden? Wanneer zal het recht in Suriname zegevieren? Wat ook nog steeds vreemd is, is dat de SPSB is onderworpen aan de Wet Toezicht Kredietwezen 2011. Hoe is het dan mogelijk, dat al deze malversaties zijn gebeurt onder het beheer van de Centrale Bank die de rol van toezichthouder vervult en die nog steeds doet alsof zijn neus bloedt?

More
articles