JOURNALISTEN TOT CORRUPT HANDELEN GEBRACHT?

Date

Het gebeurt steeds vaker dat bepaalde journalis-ten/mediawerkers ‘cadeautjes’, ontvangen om hun werk op een laakbare manier te doen die dan in het voordeel werkt van een bepaald individu of organisatie. Aangezien Keerpunt al jaren contact onderhoudt met verschillende mensen die werkzaam zijn bij de media, kunnen wij gerust stellen, dat dit geen nieuw fenomeen is en dat het ook niet zal verdwijnen.

Het gebeurt steeds vaker dat bepaalde journalis-ten/mediawerkers ‘cadeautjes’, ontvangen om hun werk op een laakbare manier te doen die dan in het voordeel werkt van een bepaald individu of organisatie. Aangezien Keerpunt al jaren contact onderhoudt met verschillende mensen die werkzaam zijn bij de media, kunnen wij gerust stellen, dat dit geen nieuw fenomeen is en dat het ook niet zal verdwijnen. Er zullen altijd lieden zijn die witte voetjes willen halen bij bepaalde journalisten, zodat zij de berichtgeving kunnen manipuleren. Er hebben zich de laatste jaren gevallen voorgedaan waarbij politieke figuren, mensen bij instanties, bedrijven en organisaties, tjuku’s aanbieden aan journalisten om een artikel of ander mediabericht te lanceren waarin niet het maatschappelijk belang wordt gediend. De Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, is hier al meerdere keren op gewezen en geeft nu toe dat dit gebeurt. Wat Keerpunt zich afvraagt, is hoe zal de SVJ dit kunnen bestrijden in een land, waarbij overheidsmedia op allerlei manieren trachten de berichtgeving te manipuleren. Ook is de invloed van overheidsmedia reeds zo diep geworteld in sommige organisaties, dat sommige journalisten gewoon een dubbele ‘functie’ wensen te bekleden. Om maar een simpel voorbeeld te geven: werkt journalist A voor een zeer invloedrijk medium en wordt daarnaast ook een toeslag betaald om artikelen te schrijven die in het voordeel zijn van een bepaalde overheidsfunctionaris, met de bedoeling andere berichtgeving te ondermijnen. Keerpunt is van mening, dat dit soort afvallige producties overal ter wereld te vinden zijn, het is maar een kwestie van artikelen vergelijken en vaststellen, dat journalist A een andere agenda heeft en absoluut niet integer is. Het aannemen van presentjes wordt altijd gekoppeld aan een tegenprestatie, die in het voordeel is van de partij die de geste aanbiedt. Sommige journalisten zien het als een vorm van waardering en weer anderen bekijken de zaak wat kritischer. Het ligt er helemaal aan, wat de bedoeling van de gever is. Volgens de voorzitter van de SVJ kan de vereniging journalisten aanspreken, indien het duidelijk is dat zij over de schreef zijn gegaan, maar er zijn geen harde sanctiemogelijkheden tegen een journalist die steekpenningen heeft aanvaard.

More
articles