November 17, 2019


EINDE IN ZICHT DECEMBERSTRAFPROCES?


November 17, 2019

Desi Bouterse, hoofdverdachte in het 8 december 1982 moordproces, maakt zich naar het schijnt, niet druk over de uitkomst van dit proces. Volgens Bouterse is het nog steeds een politiek proces, met als enig doel, hem weg te krijgen. Dat zei hij begin dit jaar tijdens een persconferentie in het Presidentieel Paleis, deze toevoegingen publiceerde de Nederlandse krant De Telegraaf. Afgelopen week werden alle 23 verdachten in de 8 december strafzaak, per brief opgeroepen door de Krijgsraad om zich op 29 november aan te melden. Op 25 oktober 2019, deed advocaat Irvin Kanhai een verwoede poging om een verzoekschrift in te dienen, waarbij hij het Hof verzocht om beëindiging van de strafzaak zonder enige straf of maatregel. Vorige week woensdag 6 november, wees het Hof van Justitie de vordering van Kanhai af. Volgens Keerpunt, maakt Bouterse zich naar aanleiding hiervan, wel degelijk druk om het 8 Decemberstrafproces, want het vonnis komt nog voor december 2019; dus het einde is in zicht. Nu nog even in het kort voor de jeugd, die niet precies weet, wat het Decemberstrafproces precies inhoudt: De Decembermoorden zijn de buitengerechtelijke executies van vijftien journalisten, wetenschappers en vakbondsleiders in Suriname op 8 december 1982. Dit onderzoek is onder meer op aandringen van Amnesty International gestart. Amnesty wilde dat er een grondig onderzoek kwam naar de Decembermoorden van 8 december 1982 in Suriname. Amnesty drong ook aan op berechting van de schuldigen. Het onderzoek, dat in 2001 daadwerkelijk van start ging, werd vaak gehinderd. Begin 2003 werden documenten over de moorden gestolen uit de woning van de minister van Justitie en Politie en van de onderzoeksrechter. Eerder constateerde Amnesty, mogelijke ernstige intimidatie van getuigen die verklaringen over Bouterse later ‘aanpasten’. In 2007 bood Bouterse zijn excuses aan voor de moorden. Hij pleitte voor amnestie voor de daders en hun medeplichtigen. Bouterse stelde slechts “politiek verantwoordelijk” te zijn geweest voor de moorden. In november 2007 is het proces begonnen bij de Krijgsraad. Hoofdverdachte Desi Bouterse liet toen ook al verstek gaan. Hij stelde dat hij niet door een krijgsraad, maar door een rechtbank zou moeten worden beoordeeld. Het Surinaamse Hof van Justitie bepaalde in 2015, dat de verdachten van de Decembermoorden vervolgd moeten worden, ondanks de gewijzigde Amnestiewet die in 2012 werd aangenomen. In 2017 requireerde de auditeur-militair tegen Bouterse een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar. Nu is het wachten op de uitspraak die in december zal plaatsvinden.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249