SREFIDENSI VIERING JAAGT VOLK OP KOSTEN

De 44e Srefidensi-viering wordt dit jaar gehouden te Moengo in het district Marowijne. In het kader hiervan heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWT&C, twee drempels op de Julianaweg te Moengo verwijderd in verband met het defilé dat gehouden zal worden in Marowijne. Dat de regering zichzelf op kosten jaagt door Srefidensi elk jaar in een ander district te vieren in plaats van ieder jaar in Paramaribo, is iets waarover wij het even willen hebben. Niet alle personen kunnen naar Paramaribo vertrekken om de Onafhankelijkheidsdag te vieren, dus het is natuurlijk een goed gebaar om de viering op deze manier plaats te laten vinden. Echter als we kijken naar de kosten die hiermee gepaard gaan en de financiële economische situatie waarin het land verkeert, dan waren wij liever niet hieraan begonnen. Maar zoals we deze regering kennen, is politieke winst belangrijker dan de financiële problemen van het land. Abrupt stoppen zonder dat bepaalde districten aan de beurt zijn gekomen, zou de paarse partij haar populariteit kosten en dat offer wil ze natuurlijk niet maken. Tegelijkertijd hebben de paarse marionetten hun mond wel vol van bezuiniging, terwijl zij het land steeds verder de armoede injagen. Laten wij nu kijken naar het verwijderen van de drempels. Het kost ons land enorm veel geld om wegen aan te leggen met bijbehorend wegmeubilair, maar drempels worden verwijderd voor één dag om ze vervolgens weer te plaatsen. Volgens het ministerie zijn de drempels voor een vlot verloop van de parade verwijderd en zijn de kosten voor het verwijderen en plaatsen in het budget van de planning van de activiteit zijn opgenomen. Daarmee heeft de regering het volk niets gezegd, het geld komt uit de zakken van de burgers. De regering zou juist moeten zoeken naar mogelijkheden om de kosten te verminderen. Iets bewust kapotmaken en weer opbouwen, is geen teken van vooruitgang, maar structurele achteruitgang en het verspillen van bruikbare energie.

More
articles