ONDERSCHEIDING MORALES INTREKKEN

Date

President Desi Bouterse heeft zijn Boliviaanse ambtgenoot Evo Morales, de hoogste onderscheiding gegeven van de Republiek Suriname. Hij is benoemd tot Drager van het Grootlint in de Ere-orde van de Gele Ster. Het staatshoofd las zijn statement in het Spaans voor. Hij bedankte de Boliviaanse president voor zijn inzet voor vrede in Zuid-Amerika. Ook zijn bijdrage voor de ontwikkeling van jongeren, vrouwen en de indianen, is genoemd door Bouterse.

President Desi Bouterse heeft zijn Boliviaanse ambtgenoot Evo Morales, de hoogste onderscheiding gegeven van de Republiek Suriname. Hij is benoemd tot Drager van het Grootlint in de Ere-orde van de Gele Ster. Het staatshoofd las zijn statement in het Spaans voor. Hij bedankte de Boliviaanse president voor zijn inzet voor vrede in Zuid-Amerika. Ook zijn bijdrage voor de ontwikkeling van jongeren, vrouwen en de indianen, is genoemd door Bouterse. Nu gebleken is dat de OAS, misstanden heeft geconstateerd tijdens de verkiezingen in Bolivia, is Morales mede door de druk vanuit het leger, afgetreden. Het is nu duidelijk dat Morales zeker niet staat voor vrede in de wereld.
Zijn eigen volk lust hem niet meer en hij is noodgedwongen gevlucht naar Mexico. Dit is reden genoeg om de hoogste onderscheiding van de Republiek Suriname in te trekken. Het is nu gebleken dat Morales deze onderscheiding niet verdient. Morales vreest voor zijn eigen volk en had geen andere keus dan asiel te zoeken in Mexico. Suriname verwerpt ten strengste de recente gebeurtenissen in Bolivia, die ertoe hebben geleid dat Morales, mede vanwege de ontstane geweldsgolf, gedwongen zijn functie heeft neergelegd. Conform de richtlijnen waarop haar buitenlandbeleid gestoeld is, roept de Surinaamse regering op tot het afzien van geweld en moedigt alle relevante partijen aan tot vreedzame dialoog. “Op basis van de principes van niet-inmenging noch interventie in de binnenlandse aangelegenheden van soevereine staten zoals deze zijn vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname, wordt de internationale gemeenschap opgeroepen, zich te onthouden van elke vorm van inmenging of interventie en het volk van Bolivia alle kansen te gunnen deze crisis zelf te overbruggen”, aldus de Surinaamse regering. De regering moet ophouden met de smoes van niet-inmengen in binnenlandse aangelegenheden. Suriname is een onafhankelijk land en moet een standpunt kunnen innemen wanneer zaken in andere landen niet goed gaan, vooral wanneer volkeren eronder lijden.

More
articles