November 10, 2019


HOE STAAT HET MET DE SELECTIE VAN DE DOUANE?


November 10, 2019

Enkele maanden geleden hebben meer dan 800 sollicitanten deelgenomen aan het douane-examen op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hoe de examens zijn verlopen en hoeveel mensen door de selectie heen zijn, is nog niet bekend. Het vermoeden bestaat dat het oproepen van de sollicitanten slechts te maken had met de gebruikelijke procedure, maar dat de mensen reeds op basis van names and faces geselecteerd waren. Het komt wel vaak voor dat familie en vrienden worden voorgetrokken bij dit soort van functies. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, want iedere burger verdient een eerlijke kans. Het is geen geheim dat het gemakkelijker is om in aanmerking te komen voor een baan bij de overheid als je bepaalde connecties hebt. Dat is nepotisme en het komt op grote schaal voor, niet alleen bij de overheid, maar ook bij organisaties. Een bepaald voordeel geven aan een gelijkgestemde of iemand benoemen die men goed kent, dat gebeurt maar al te vaak. Dit zal in sterkere vorm gelden wanneer ook nog langdurig samengewerkt moet worden. En niemand zal vrijwillig iemand willen benoemen of een opdracht willen gunnen wanneer hij of zij een hekel aan die andere persoon heeft. Maar wanneer mensen niet over de juiste competenties beschikken, maar alleen benoemd worden omdat zij een familie- of vriendschapsband hebben, dan is dat een kwalijke zaak. Mensen die benoemd worden in een bepaalde functie, maar niet beschikken over de nodige kennis en kunde om deze te vervullen, kunnen een bedrijf/ministerie veel schade toebrengen. Helaas zien we genoeg voorbeelden hiervan, zoals ministers die niet capabel zijn om de job te klaren en er een enorme puinhoop van maken die de volgende minister dan weer op moet ruimen.