November 4, 2019


Chaos rondom bestuursverkiezing SVZ


November 4, 2019

Al geruime tijd heersen erin het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) spanningen tussen het huidig bestuur onder leiding van Clyde Gill en het bestuur dat de leiding wenst over te nemen en daarbij de ondersteuning krijgt van de ex-ondervoorzitter van de bond, Harriëte Melcherts. De spanningen zouden hoger zijn opgelopen nadat het huidige bestuur via de krant bekendmaakte, waarin het aangaf, dat Melcherts niet langer verbonden is aan het bestuur en om die reden niet bevoegd zou zijn om na-mens het bestuur handelingen te plegen. Volgens Gill zorgt Melcherts voor onrust onder de leden door onjuiste informatie te verstrekken. Melcherts zegt dat het een misvatting is dat zij geroyeerd is uit de bond. “Ik ben nog steeds lid van de bond en als er onregelmatigheden zijn, ga ik praten. Ik zie deze stap van het bestuur meer als een bewijs van angst, onzekerheid en vooral ondeskundigheid”, zegt Melcherts. Volgens haar is de druppel die de emmer deed overlopen, het feit dat het huidig bestuur geen ruimte gaf aan derden om een kandidatenlijst in te dienen. “Ze willen blijven zitten, dus dienden hun eigen lijst weer in. Er werd helemaal geen ruimte gegeven voor een tweede lijst”, stelt Melcherts. Ze geeft aan dat om die reden evoor is gekozen een deurwaarderexploot te doen toekomen aan het zittend bestuur. “Men heeft na dit schrijven besloten de verkiezingen uit te schrijven op 28 november. Kandidaten werden in de gelegenheid gesteld om van 29 oktober tot en met 1 november, hun lijst in te dienen tot twaalf uur des middags”, gaf Melcherts aan. Echter heeft volgens haar het huidig bestuur nooit een lijst ingediend en hadden zij er ook geen behoefte aan hun lijst te laten zien. “We hebben gevraagd naar hun lijst, omdat wij willen weten wie de leden zijn. Gill heeft aangegeven, dat wij dat niet gaan kunnen zien”, aldus de ex-bondsvoorzitter. Volgens haar is het in de statuten opgenomen dat alle partijen inzage hebben op elkaars lijsten. Melcherts geeft aan dat dit genoeg reden is om te stellen dat de ingediende lijst, het nieuwe zittend bestuur is. “Wij zullen niet reageren op commentaar van derden. Als men vindt dat er maar één lijst is ingediend, dan zouden zij toch het nieuw bestuur moeten zijn”, aldus de woordvoerder van het zittend bestuur, Wendy Buyck, die verder niet op deze kwestie wenste in te gaan. -door Yves Kloppenburg-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249