November 4, 2019


Fernandes Bottling lanceert event ‘Duurzaam Denken en Doen’


November 4, 2019

Fernandes Bottling Company organiseert op zaterdag 9 november, voor het eerst het Duurzaam Denken en Doen Event, een project dat gericht is op maatschappelijk betrokken Surinamers, met als doel de samenleving er bekend mee te maken dat Fernandes Bottling Company duurzaam onderneemt. Het bedrijf bestaat al 80 jaar en is gericht op een duurzame toekomst. Dat houdt voor het bedrijf in: een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschappen waar het onderdeel van is, begaan zijn met het welzijn van consumenten en werknemers en zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Fernandes Bottling houdt zich vanaf zijn ontstaan bezig met de maatschappelijke aspecten van het ondernemen. In de duurzaamheidsverslagen wordt al vier jaar de status en visie op het gebied van onder andere de wijze van besturen, arbeidsomstandigheden, sociale projecten en afvalbeheer gepubliceerd. Het evenement van 9 november bestaat uit verschillende activiteiten, namelijk een workshop voor mensen die zich willen verdiepen in het onderwerp ‘Duurzaam ondernemen en de manier waarop een organisatie dat in de praktijk kan brengen’, een debat waarbij over de verschillende onderwerpen en oplossingen wordt gediscussieerd en ter afsluiting een netwerkborrel. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld: mensenrechten, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden en verantwoord inkopen. Het debat zal publiekelijk toegankelijk zijn, en Fernandes Bottling roept het publiek dan ook op om zich via de website www.fernandesbottling.com op te geven om het debat bij te wonen en mee te denken over deze onderwerpen. Tijdens het event zijn er verschillende partners van Fernandes Bottling die een bijdrage zullen leveren. De Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) is hier één van. Suriname heeft geen landelijk systeem voor gescheiden afvalinzameling en geen geformaliseerde infrastructuur voor recycling. Suresur onderneemt momenteel stappen, ondersteund door Fernandes Bottling Company, om het Afvalfonds landelijk operationeel te maken. Met het Afvalfonds kan landelijk gescheiden afvalophaal worden gerealiseerd en kunnen meerdere afvalstromen zoals papier, aluminum, karton, glas, PET en andere soorten plastic gerecyled worden middels een combinatie van huis-aan-huisophaal en openbare inlevercentra. Dit zal meer ingezameld recyclebaar materiaal opleveren dan een systeem van statiegeld. Fernandes Bottling Company neemt samen met Suresur het voortouw als het gaat om inzameling van PET-flessen en zal in de eerste helft van 2020 een pilotproject uitvoeren. In dit pilotproject zal een start worden gemaakt met huis-aan-huisophaal in delen van Paramaribo en openbare inlevercentra voor verschillende afvalstromen in Commewijne.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249