November 3, 2019


LENEN, ONZE NEKSLAG


November 3, 2019

In de afgelopen periode is er heel veel gezegd over het leengedrag van ons land. De samenleving heeft zich nooit zoveel zorgen gemaakt over het lenen als nu. Maar heel veel prominente leden en sympathisanten van de regering, schijnen de zorg van de samenleving niet te begrijpen of zij doen hun ogen dicht voor de waarheid en de keiharde realiteit. Zij zijn van mening dat lenen niets nieuws is: er is altijd wel geleend en er zal ook altijd geleend worden. Dat klopt, maar het gaat om de manier waarop er nu geleend wordt. Iedereen heeft wel eens geld moeten lenen, hetzij als individu, bedrijf of organisatie. Het feit is dat verstandige mensen lenen met een plan, waaruit duidelijk blijkt dat zij in staat zullen zijn hun schulden terug te betalen. Individuen, bedrijven en organisaties weten dat zij tegen een bepaalde periode een bepaald bedrag in handen zullen hebben om het geleende geld terug te betalen. Wie op deze manier leent, brengt zichzelf of zijn bedrijf niet in problemen. In het geval van ons land wordt er heel veel geleend, maar dat geld wordt weinig gestopt in projecten die de productie zullen stimuleren. In plaats daarvan wordt het getopt in sociale projecten die geen productie en dus geen geld, opleveren. Er wordt dus geen geld gegenereerd waarmee de lening afgelost kan worden. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, zei afgelopen dinsdag in het parlement dat de leningen die door de staat Suriname zijn genomen, gericht waren op diversificatie, het weerbaar maken van de economie en het verhogen van de levensstandaard van de bevolking. Hoe zullen we in staat zijn de schulden terug te betalen als we alleen rekenen op goud en olie? Veel goud wordt weggesluisd uit ons land en tot nog toe is er geen olie gevonden. Om stemmen te winnen, wordt er zoveel mogelijk geleend om projecten uit te voeren die de samenleving zoet moeten houden, terwijl de volgende generatie het slachtoffer zal worden. We hebben nu een groter probleem als het parlement goedkeuring geeft voor het schrappen van de strafbepalingen in de Wet op de Staatsschuld. De minister krijgt dan vrij spel om nog meer te lenen zonder dat hij vervolgd wordt. De coalitie die sterk voorstander van de wijziging is, zegt dat de minister aan regels gebonden zal zijn en toestemming van het parlement nodig zal hebben. Maar met een regering die een absolute meerderheid van makke lammetjes achter zich heeft, is niet te verwachten dat de minister een halt toegeroepen zal worden. Het lenen gaat door met alle gevolgen van dien.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249