November 2, 2019


‘Kantonrechter onbevoegd in zaak kiesregeling’


November 2, 2019

De Staat Suriname heeft afgelopen donderdag conclusie van antwoord gegeven in de kortgedingzaak van de politieke partijen Strei!, PRO, SetiSranan en Alternatief 20. De staat stelt dat de kantonrechter onbevoegd is om te oordelen in deze zaak en dat het Constitutioneel Hof onschendbaarheid van wetten in formele zin zou mogen toetsen. Onder de nieuwe kiesregeling is het voor politieke partijen onder andere niet toegestaan om in combinatieverband deel te nemen aan de verkiezingen, tevens moeten politieke partijen die deel willen nemen, een borgsom betalen. De staat stelt verder in zijn conclusie het volgende: – Er zou geen sprake zijn met verdragsrechtelijke bepalingen. – Er zou geen grondrecht geschonden zijn. – Er zou geen sprake zijn van beperking van het kiesrecht. – Combinaties zouden onwenselijk zijn, omdat het beginselenprogramma voor de kiezer niet meer als basis voor een stem kan dienen, dit is onder meer gebleken bij de laatste verkiezingen in 2015 waarbij gelijk na de verkiezingen, combinaties uit elkaar vielen en gekozen DNA-leden op basis van stemmen uitgebracht op deze combinaties, niet langer de combinatie vertegenwoordigden in DNA op wiens lijst er was gestemd door de kiezer. – De waarborgsom is een verlaging van de drempel, in vergelijking met de 1 procent regeling. De politieke partijen vinden dat de wijzigingen voorbijgaan aan de grondwet. Ook zijn de wijzigingen met de gewone meerderheid aangenomen, terwijl een tweederdemeerderheid vereist is. De eisers vinden ook dat mensenrechten worden geschonden, waaronder het Kiesrecht, Recht op Associatie alsook het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Bupo-verdrag. De politieke partijen SU2 The Next Level, DA’91 en DRS, ondersteunen het proces. De politieke partijen zijn op 7 november 2019 in de gelegenheid om conclusie van repliek op schrift ter griffie in te dienen, met de mogelijkheid van een week uitstel. Maandagavond is er beraad tussen de procespartijen en het procesteam en woensdagavond met de brede groep ondersteunende partners. -door Johannes Damodar Patak-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249