November 2, 2019


‘Met wetswijziging straffeloosheid ingevoerd’


November 2, 2019

De wijziging van de Wet op de Staatsschuld, is gisteren met 26 stemmen vóór en 11 tegen aangenomen. Hiermee is het strafbaar stellen van de minister van Financiën bij overtredingen eruit gehaald. Dit punt heeft voor veel ophef gezorgd in de samenleving en het parlement, maar de vele discussies en opmerkingen van de oppositie en de maatschappelijke groeperingen, hebben de initiatiefnemer en de coalitie niet op andere gedachten gebracht. De oppositie gaf aan dat met de wijziging van deze wet, straffeloosheid is ingevoerd. Het leningenplafond wordt opgeschroefd van 60 naar 95 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Mahinder Jogi (VHP) ergerde zich aan het feit dat de strafbepalingen uit de wet zijn gehaald. Deze bepalingen zorgden er volgens hem voor, dat geen enkele minister ongebreideld kon lenen en daarmee dit land in grote problemen brengen. Krishna Mathoera (VHP) stelde dat met het schrappen van de strafbepalingen, er straffeloosheid wordt ingevoerd. “We zijn niet tegen leningen, maar met alle leningen is de situatie van de bevolking niet veranderd.” De wet wordt volgens haar met het weghalen van de strafbepaling uitgehold, omdat nu regeringsleden die een slecht financieel beheer voeren, beschermd worden en niet het volk. Diana Pokie (ABOP) en Chan Santokhi (VHP), spraken van ‘’een gelegenheidswet om de regering te beschermen’’. Patricia Etnel (NPS) zei dat de vertegenwoordigers van de regering in het parlement, niet willen dat de regering vervolgd moet worden. Zij beloofde dat als het volk hen op 25 mei 2020 het mandaat geeft om allen die het geld van het land hebben vernietigd, strafrechtelijk te vervolgen, zij dat zullen doen en dat deze daders, waar dan ook ter wereld, gevonden zullen worden. Oesman Wangsabesari, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat de minister geen toestemming krijgt om ongelimiteerd te lenen, maar dat dit alleen bij bijzondere omstandigheden mag. Om boven het toegestane plafond te lenen, heeft de minister toestemming nodig van het parlement. De minister moet voortaan ook een schuldsaneringsplan indienen als hij de begroting indient. Amzad Abdoel, initiatiefnemer van de wetswijziging, en Melvin Bouva, vicevoorzitter van het parlement, zeiden dat deze wet zal meehelpen om de ontwikkeling te helpen financieren. De vergadering is gisteren heel laat begonnen, omdat er geen quorum was. Er waren niet voldoende leden van de coalitie om de vergadering te doen starten en de oppositie weigerde mee te werken. William Waidoe, Raymond Sapoen, Rudolf Zeeman en Celsius Waterberg, hebben wel de presentielijst getekend. De coalitieleden Jennifer Geerlings-Simons, Roché Hopkinson, Rachied Doekhie, Patrick Kensenhuis en oppositielid Carl Breeveld, zijn uitlandig. -door Priscilla Kia-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249