VREEMDELINGENVRAAGSTUK

Bij GOw2 aan de Kwattaweg, is er sinds kort nieuw personeel bij de pompstations. Het gaat om vreemdelingen die de Neder-landse taal niet machtig zijn en die ook niet goed Sranan Tongo kunnen spreken. Keerpunt is niet tegen het in dienst nemen van vreemdelingen, maar het moet dan wel op een goede manier plaatsvinden.
Ons land wordt steeds meer geconfronteerd met mensen uit voornamelijk Vene-zuela, Cuba en Haïti.
Velen vinden hier emplooi. De vraag is welk beleid hieromtrent wordt gemaakt. Personen met verkeerde bedoelingen dienen sowieso buiten onze grenzen te blijven. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die hier komen om te werken, daar moet ook beleid voor gemaakt worden, want het moet niet zo zijn, dat vreemdelingen voorkeur genieten boven de eigen bevolking. Als land maken wij deel uit van deze globaliserende wereld en zouden wij niemand moeten uitsluiten die in ons mooie en gezegende land wil komen wonen. Wel moeten er hieromtrent duidelijke richtlijnen zijn vanuit de overheid, niet alleen om de eigen bevolking, maar ook om de vreemdelingen zelf te beschermen.
Zij moeten, op zoek naar een beter be-staan in ons land, niet het slachtoffer worden van criminelen, iets wat helaas maar al te vaak gebeurt.
Met name jonge vrouwen en meisjes lopen kans in de seksindustrie te belanden. Het parlement moet hier zeker aandacht voor hebben, vooral omdat steeds meer vreemdelingen zich voor korte of lange duur vestigen in ons land. Van het legalisatieproject hebben volgens het ministerie, veel mensen gebruik gemaakt. Gezien de kosten die er verbonden waren aan de legalisatie, kan Keerpunt stellen, dat dit een topje van de ijsberg is.
Als de regering echt deze mensen uit de illegaliteit wil halen, zal ze toch met een ander project moeten komen.

More
articles