October 20, 2019


ZWERVERSTUIN


October 20, 2019

Wat eens moest dienen tot groot plezier van kinderen in de vorm van een speeltuin aan de Waterkant, is gewoon een groot fiasco geworden. Al enige tijd is de speeltuin gesloten, omdat de grote houten ‘draak’ die deel uitmaakt van het geheel, door houtrot is aangetast en delen zijn losgeraakt. Door slecht onderhoud en controle, is het niet langer ongevaarlijk kindertjes er te laten spelen. Inmiddels hebben daklozen en zwervers de omheining deels vernield en misbruiken de draak als slaapplaats. Een van hen heeft er zelfs een doek, dat dienst dient te doen als gordijn, gehangen. Het wordt naar onze mening dan ook de hoogste tijd, dat de overheid herstel komt plegen of doodgewoon de speeltuin opdoekt. Wat zeker niet mag gebeuren, is dat er een verdere verkrotting van het geheel optreedt en wel in dit historische gedeelte van onze hoofdstad. Het pand waarin het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is gehuisvest, vormt al jaren een enorme aanfluiting. Nog meer rommel aan de Waterkant is absoluut onacceptabel, al weten wij maar al te goed dat we bij deze regering te maken hebben met cultuurbarbaren.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249