October 20, 2019


(Foto: Johan de Randamie)

PARAMARIBO ZOO KRIJGT WATERPARK


October 20, 2019

Het Nationaal Informatie Instituut, NII, deelde onlangs mede, dat door tussenkomst van het Bureau van de First Lady, aan de Paramaribo Zoo een kinderwaterpark zal worden geschonken. Dit project krijgt de naam: ‘Paramari-bo Zoo Aqua Fit Center’, en moet over vijf maanden voltooid zijn en zal de dierentuin in staat stellen, verder eigen middelen te genereren om zo zelfvoorzienend te worden. Inderdaad een goed initiatief voor de dierentuin, want die ziet er de laatste tijd miserabel uit. De omgeving kan zeker kindvriendelijker worden gemaakt, want de plek heeft de potentie om leuke attracties te bieden, maar wat Keerpunt zich afvraagt, is waarom dit project nu ineens prioriteit geniet boven aangelegenheden als de gezondheidszorg, huisvesting en goed onderwijs voor stad, district en binnenland? In plaats dat de First Lady zich gaat beijveren voor betere voorzieningen, zoals een verhoogde werkgelegenheid, gaat zij zich weer focussen op een showproject, waar zij weer haar naam aan kan verbinden. Een waterpark is een prachtig idee, maar hoe gaat de Paramaribo Zoo het onderhouden, als zij nauwelijks personeel en geld heeft om de dieren te verzorgen. Dan hebben we het nog niet eens over het feit, dat de voeding voor de dieren afkomstig is van zeer trouwe en kapitaalkrachtige donoren. Het onderhoud van een waterpark kost handen vol geld en wie zal bijvoorbeeld een toegangskaartje nog kunnen betalen? De nu nog bestaande middenklasse zal hiervan gebruik kunnen maken, maar kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen zullen zelden in de gelegenheid worden gesteld dit toekomstige park te bezoeken.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249