October 20, 2019


ZEEROOF, ERNSTIGER DAN GEDACHT!


October 20, 2019

In een eerdere editie schreven we over onze wateren, die in de afgelopen decennia veranderd zijn in een free for all, waarbij er tal van illegale handelingen worden gepleegd. Dat de criminaliteit hoogtij viert en in staat is behoorlijk terrein te winnen, merken we door de vele misdrijven die in onze wateren plaatsvinden. De afgelopen week werd breedvoerig melding gemaakt van vermiste Guyanese vissers. Hun boot werd leeg aangetroffen in of nabij de Co-rantijnrivier en het vermoeden bestond gelijk, dat er sprake was van de zoveelste zeeroof met dodelijke afloop. Maar was erin dit geval wel sprake van een ordinaire zeeroof? Die vraag moet nu wel gesteld worden, sinds het in de afgelopen jaren vele malen is voorgekomen, dat vissers uit ons buurland op een dergelijke wrede manier van het leven beroofd worden. De mannen worden eerst mishandeld, gekneveld en dan verzwaard met accu’s en andere attributen, overboord gezet. Het gaat om een soortgelijke methode om vissers de mogelijkheid te ontnemen er le-vend vanaf te komen, die we het vorige jaar hebben meegemaakt voor de kust en wel ter hoogte van de Wiawia Bank, daar werden ook een aanzienlijk aantal vissers door vermoedelijk rivaliserende bendes van het leven beroofd. Maar waarom gaat men zo driest tekeer? Deze vraag moet in de afzonderlijke gevallen nog beantwoord worden. Keerpunt heeft het vermoeden, dat er veel meer speelt dan dat de ene visser de andere wenst te beroven en ontdoen van visnetten, visblaas en buitenboordmotoren. Het ernstige vermoeden bestaat niet slechts bij onze justitiële autoriteiten, maar zeker al enkele jaren bij de redactie van Keerpunt, dat er binnen onze wateren zich zaken voordoen die het daglicht absoluut schuwen. Zaken die de zware criminaliteit raken en dat juist daarom, de mensen die via de visserij hun brood verdienen, voortdurend als pottenkijkers worden gezien en ook uit de weg dienen te worden geruimd als ze getuige zijn geweest van grensoverschrijdende activiteiten. Keerpunt is er nog steeds niet van overtuigd geraakt, dat de moordpartij van het vorige jaar voor en niet ver van de Wiawia Bank, slechts te maken had met een roofoverval en afrekening tussen rivaliserende vissersbendes. Al geruime tijd is er iets gaande binnen deze wereld die naar onze mening, nauwgezet moet worden onderzocht. Vissers die op normale wijze en in alle eerlijkheid hun brood binnen deze branche wensen te verdienen, zijn al enige tijd zeer bevreesd om buitengaats te gaan en hebben zelfs het verzoek bij de overheden van Guyana en Suriname gedeponeerd hun bescherming te bieden door desnoods militairen mee te nemen op hun vistochten. Vissers die hun geluk beproeven op de Corantijn, verkeren naar verluidt in even groot gevaar, omdat de smokkel van drugs over deze rivier ze ook in levensgevaar kan brengen. Maar wat doet onze overheid, die de patrouilles op deze nationale rivier als haar verantwoordelijkheid heeft en dient te zien? Naar on-ze mening zeer onvoldoende en dat zal dan ook weer veel te maken hebben met geldgebrek voor de instanties die de controle dienen uit te voeren. Politie, leger en douane, krijgen zeer onvoldoende geld en middelen om op een juiste wijze de controle op de rivier uit te voeren en juist daarom is het een free for all en heeft de misdaad de overhand en komen mensen die de rivier ook dienen te benutten, in het grootste gevaar. Daar moeten beide regeringen, zowel in Georgetown als Paramaribo, eens goed aandacht aan besteden en de nodige financiële middelen voor vrijmaken. Voor onze kust geschieden ook de meest absurde capriolen als we de meldingen uit het buitenland mogen geloven. Overladin-gen van grote partijen cocaïne zouden volgens de buitenlandse media daar plaatsvinden en zijn via satelliet vastgelegd en doorgespeeld aan anti-narcoticaeenheden in Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Het is dan ook niet vreemd, dat de ene na de andere grote vangst in voornamelijk lidlanden van de Europese Unie, wordt ge-daan. En daar valt dan ook gelijk de vermelding bij, dat het spul in Suriname op het onderschepte vrachtschip voor de kust was overgeladen. Gaan daarom onze schepen van de kustwacht zo zeer sporadisch naar zee en ook nadat zo-veel vissers daar op bestiale wijze werden afgeslacht? Wie zal het met zekerheid zeggen? Feit is wel, dat de kustwachtboten om welke reden dan ook, veelal aan de kade liggen en het ruime sop zeer sporadisch kiezen. In de Marowijne- en Lawarivier is het niet anders en kan je op deze rivieren ook gewoon beroofd worden. Zodra er vanuit Albina in zuidelijke richting wordt gevaren, ben je als opvarende eigenlijk vogelvrij, omdat de controle op de rivier alleen door de Fransen nog regelmatig wordt uitgevoerd. Pas op Stoelmanseiland is er weer een militaire post, voor de rest is het een wildwest vol smokkel en illegale goudactiviteiten met veel buitenlanders die een verblijfsvergunning voor de Republiek Suriname ontberen. Het is dan ook niet vreemd, dat de Fransen aandringen op herstel van orde en gezag aan de grens en dat ze zelfs van ons eisen, dat we meer gaan doen om de criminelen en illegaliteit binnen de goudwinning aan te pakken. Wat de Fransen nog het meest hindert, is de aanhoudende vervuiling van de Lawa- en Marowij-nerivier door goudzoekers die vanaf skalians, de ge-meenschappelijke rivieren op een onacceptabele wij-ze aan het vervuilen zijn en dat heeft zeer nadelige ge-volgen, ook voor de Franse bewoners. Een pluspunt is dat Suriname en Frankrijk, thans praten over betere beheersing van de vraagstukken die zich voordoen in het grensgebied. Surina-me zal op den duur wel moeten meewerken met de Fransen, anders zullen de bilaterale relaties er zeker wel onder lijden. Wat de Fransen ook vreselijk hindert, betreft de smokkel van drugs vanuit Suriname die hun eindbestemming Frankrijk of elders in de Europese Unie dienen te hebben. De gevangenis van Cayenne huisvest ve-len uit Suriname die een mislukte poging ondernamen om voornamelijk co-caïne naar Frankrijk te vervoeren. Het wordt dan ook de hoogste tijd, dat wij harder gaan optreden tegen deze vorm van criminaliteit en daarmede de relatie met de Fransen naar een hoger niveau tillen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249