Regering staat op moeilijk kruispunt

De regering staat volgens VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien en lid van de vaste commissie van het ministerie van Financiën, op een moeilijk kruispunt, met de Nationale Risico Analyse (NRA) aan de ene kant en aan de andere kant de komende verkiezingen.
Gajadien benadrukt dat de regering een keus zal moeten maken, namelijk het vrijlaten van de wisselkoers, die vermoedelijk sterk wordt beïnvloed door zwart geld zonder enige wet- en regelgeving om de economie draaiende te houden en Suriname op de blacklist te plaatsen of het volgen van strikte wet- en regelgeving conform de NRA, wat zal maken dat zwart geld moeilijk de economie zal binnendringen.
Gajadien stelt dat de regering tot de verkiezingen blijven interveniëren, om zo de wisselkoers stabiel te houden.
‘’Het is hetzelfde verschijnsel als in 2014-2015, toen de regering de wisselkoers kunstmatig laag hield op SRD 3.35 door maandelijks te interveniëren en de koers buiten boven de SRD 3.35 was.’’ Hij geeft aan dat er toen door de monetaire autoriteiten werd ontkend dat er sprake zou zijn van devaluatie. Echter na de verkiezingen schoot de koers naar SRD 7.50. ‘’Er is dusdanig geïntervenieerd dat de Centrale Bank geen reserves meer had’’, aldus Gajadien.
Hij benadrukt dat er een soortgelijke herhaling plaatsvindt. De parlementariër legt uit dat de president de samenleving probeert te misleiden door te praten over een koers die gedaald is naar SRD 8, terwijl de officiële koers nog altijd SRD 7.52 bedraagt en buiten SRD 8.40. ‘’Men probeert de wisselkoers kunstmatig laag te houden. De oorzaak wordt niet aangepakt”, zegt hij.
Gajadien merkt op dat binnenhalen van US-dollars via de FED, niets te maken heeft met de wisselkoers. Hij geeft aan dat de hoge wisselkoers de oorzaak is van het beleid waarbij erop de lopende rekeningen tekorten zijn en anderzijds de budgettaire en fiscale omstandigheden niet bijdragen aan een stabiele koers. “Wat we merken, is dat er vermoedelijk veel zwart geld in de economie aanwezig is.” Dit is volgens Gajadien vooral te zien aan de activiteiten die ontplooid worden in de onroerendgoedsector.

door Johannes Damodar Patak

More
articles