Drempel Keizerstraat

Op de hoek van de Keizerstraat werd afgelopen week, een drempel aangebracht door het afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Comminucatie, nadat er zich verkeersongevallen hebben voorgedaan en een automobilist het verkeerslicht omvergereden heeft. Hierdoor is een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan op deze hoek.

More
articles