Gepensioneerden eisen meer faciliteiten binnen basiszorg

In het Lalla Rookh gebouw werd vanochtend door de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), een seminar gehouden in verband met de Dag van de Seniorenburgers die eerder deze maand werd herdacht. Thema van het seminar was: De plaats van de ouderen in de Surinaamse samenleving. Volgens Marthelise Eersel, medical doctor van de World Health Organization (WHO) en Harry Neslo, directeur van Huize Majella, zouden er meer faciliteiten voor ouderen moeten komen binnen het basiszorgpakket, omdat deze groep het meest kwetsbaar is in de samenleving.
“Wanneer we praten over oud worden, hebben we liever dat we gezond oud worden”, gaf Eersel aan. Volgens haar bestaat het leven uit een tijdlijn die begint als zuigeling en in feite eindigt bij de leeftijd van zestig jaar, dit omdat er vanaf dat moment meestal problemen beginnen op te treden. ‘’Een pijntje hier en een pijntje daar’’, aldus Eersel.
Volgens haar moet het basiszorgpakket zodanig zijn, dat ouderen optimaal gezondheidszorg kunnen genieten. ‘’Op die manier worden mindere dagen, lichter worden gemaakt’’, zegt Eersel. Dit zou volgens haar moeten beginnen bij een goede positie voor ouderen binnen de basiszorg.
Ze gaf aan dat de groep van ouderen de op één na grootste groep is in de samenleving (50.000 seniorenburgers). ”Dat komt omdat mensen ook niet zoveel kinderen meer maken. Ik weet dat vroeger een gezin bestond uit zestien kinderen, nu is dat veel minder”, zei Eersel. Dit is volgens haar ook genoeg reden om te stellen, dat deze groep het meest kwetsbaar is. “We hopen dat er genoeg wet- en regelgeving komt voor deze groep.” Eersel gaf aan dat er meer voorzieningen voor ouderen moeten komen binnen de basiszorg.
“Er is heel veel waaraan er gewerkt moet worden binnen de basiszorg”, stelde Neslo. Hij somde heel wat zaken op waaraan het volgens hem schort: heel wat staatsbesluiten zijn uitgebleven voor seniorenburgers, er is weinig regulering, er worden geen basispakketten meer verkocht door sommige verzekeraars, de seniorenburgers hebben bij de apotheek te kampen met bijbetalingen, seniorenburgers worden geconfronteerd met meer loperij om recepten te vinden en de restituties bij het Staatsziekenfonds (SZF) zijn niet altijd volledig.
Volgens de directeur van Huize Majella zouden er meer activiteiten ontplooid moeten worden voor ouderen, meer informatie gegeven moeten worden, korte wachttijden moeten komen en een ommekeer in het beleid de gezondheidsproblemen van seniorenburgers aan te pakken.

door Yves Kloppenburg

More
articles