October 17, 2019


‘Bouterse past Alibaba-concept toe’


October 17, 2019

VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft in een brief via de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), indringende vragen gesteld aan president Desiré Bouterse over de Israëlische LR Group. Tegenover De West zegt hij, dat de president bij de kwestie van de LR Group, bezig is het Alibaba-concept toe te passen, waarbij Alibaba nooit zelf gestolen heeft, maar liet stelen en een deel van de buit kreeg. Hij benadrukt dat dit in nadeel van land en volk is. Jogi geeft aan dat hij deze kwestie niet zo zal laten en tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde zal brengen. Hij wil weten waarom er een staatsgarantie van 67 miljoen euro is gegeven aan de RL Group voor het opzetten van een agro-industriepark. Verschillende organisaties in de agrarische sector hebben hun misnoegen geuit over de komst van het bedrijf. Jogi stelt dat de agrarische sector het hoofd moeilijk boven water kan houden door het falende beleid van de regering in de afgelopen negen jaar. Jogi kan zich niet indenken dat de president zijn ogen sluit voor deze kwestie. De brief van Jogi aan de president: Van uw corruptie faciliterend beleid dragen grote delen van de samenleving kennis. Zoals in de begroting van 2019 na amendement goedgekeurd onder beleidscode 0761 Agro Industrial Park worden de volgende programma’s door Israël gefinancierd: een pluimveebedrijf voor de productie van vlees en eieren; een melkveebedrijf; een groentebedrijf. De informatie is verder dat het in dezen gaat om een staatsgarantie van euro 67 miljoen, welke omgezet neerkomt op ongeveer SRD 600 miljoen, terwijl in de begroting is goedgekeurd SRD 267 miljoen. Het zij u bekend president, dat de Surinaamse agrariër keihard moet ploeteren met leningen bij de lokale banken tegen moordende rentes van bijkans 20%. Uw regering heeft het agrarisch kredietfonds bij staatsbesluit opgeheven, en u wenst dat Suriname een agrarische voedselschuur wordt. Het zij u verder ook bekend dat actoren in de agrarische sector, zich niet positief hebben uitgelaten over dit project met de LR Group. Het valt niet te rijmen dat de regering zich garant stelt voor middelen, land en infrastructuur voor de LR Group, terwijl de regering in de afgelopen jaren op geen enkele wijze zich heeft bewogen noch middelen en infrastructuur beschikbaar heeft gesteld voor de agrarische productie. Deze stap van uw regering zal leiden toe ontwrichting en verdere verarming van de werkers in de agrarische sector. Moge de volgende vragen ter beantwoording aan u worden voorgehouden: 1. Heeft de regering in oktober 2018 een overeenkomst gesloten met de LR Group LTD uit Israël? 2. Wat is de inhoud van deze overeenkomst? 3. Wat is de inhoud van het addendum die getekend is op 27 juni 2019? 4. Waarom heeft u dit alles ruim een jaar geheim gehouden? 5. Waarom gaat de vp zich oriënteren bij de LR Group in Israël na de ondertekening van het contract? 6. Waarom staat u toe dat LR Group haar eindproductie mag afzetten op de lokale markt? 7. Bent u zich niet doordrongen van het feit dat u de lokale producenten in deze sector een dolksteek toebrengt? 8. Zullen de lokale producenten in staat zijn te concurreren met deze giga concurrent? 9. Bent u niet bezig de sector verder kapot te maken met alle gevolgen van dien; daar de lokale producenten deze gunstige faciliteiten niet hebben? 10. Is het u bekend dat de samenleving wederom praat over een corruptie deal waarmee uw regering bezig is? 11. Wat zijn de risico’s en verplichtingen van de LR Group? 12. Is er referentie onderzoek geweest betreffende de LR Group? 13. Waarom is er geen openbare aanbesteding gehouden voor het opzetten van het Agro Industrial Park? 14. Waarom financiert u een buitenlands bedrijf uit de staatsbegroting, dat geen investeerder is, ten koste van de Surinaamse belasting betaler? 15. Wat is de werkelijke redenen voor het binnen halen van de LR Group? 16. Is het waar dat de LR Group zaken doet met de meest corrupte landen in de wereld? 17. Wat kost dit project in werkelijkheid? 18. Mag ik u vragen om op deze voor de sector en de gemeenschap wurgende deal terug te komen? -door Johannes Damodar Patak-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249