October 17, 2019


‘Rijstboeren dromen over juiste opkoopprijs’


October 17, 2019

De rijstboeren zijn drukdoende met de voorbereidingen voor de inzaai van padie in november. Radjoe Bhikharie, voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), zegt desgevraagd, dat de situatie binnen de rijstsector met betrekking tot de rijstboeren niet veel is veranderd. Hij geeft aan dat ook dit jaar, de boeren een opkoopprijs hebben gehad die beneden hun kostprijs ligt. De prijs varieerde tussen de SRD 90-95 per baal, terwijl de kostprijs tussen de SRD 110-112 lag. Hij vertelt dat de Westland Sama Group wel iets meer aanbood. “Het is voor de rijstboeren een droom om de juiste opkoopprijs te krijgen”, aldus Bhikharie. De BSP-voorzitter verwacht dat de inzaaiperiode dit jaar van 1 november tot 31 december zal duren. Hij legt uit dat rijstboeren die buiten deze periode inzaaien, dit op eigen risico doen. Echter zegt hij dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), niet garant staat voor eventuele calamiteiten in de officiële inzaaiperiode. Bhikharie vraagt zich af wat voor zin het dan heeft. Hij is er een voorstander van dat er een calamiteitenfonds wordt opgericht waarin rijstboeren ook contribueren om bij calamiteiten in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Het gaat in dezen om ziekte-uitbraken, dambreuken en verlies door defecte waterpompen. Bhikharie zegt dat in de komende inzaaiperiode, er tussen de 25.000 en 30.000 hectare ingezaaid zal worden. Hij geeft aan dat ook Westland Sama Group bezig is met voorbereidingen om in te zaaien. Dit zou voor een mogelijke stijging van het aantal hectaren kunnen zorgen. De BSP-voorzitter zegt dat na de inzaai, dezelfde cyclus weer zal beginnen, namelijk problemen in de regentijd, na de oogst problemen met de opkoopprijs en defecte waterpompen. -door Johannes Damodar Patak-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249