October 10, 2019


‘Uitspraak rechter terecht’


October 10, 2019

“Er was wel reden tot actie, maar dan op een andere manier”, zegt bestuurskundige, August Boldewijn in gesprek met de krant. Deze uitspraak doet hij naar aanleiding van de acties die gevoerd werden door de Bond van Le-raren (BvL) de afgelopen dagen. Volgens Boldewijn had de bond eerst moeten nagaan, of de staking geen aanzienlijke schade zou toebrengen aan het onderwijs, alvorens over te gaan tot actie. Echter kan hij zich wel terugvinden in de stelling van de bond. Boldewijn: “Je krijgt dan te maken met leerkrachten die tevreden zijn met hun leiding”. Dit kan ook tot gevolg hebben, slechte resultaten op de scholen. Boldewijn zegt dat het niet zo ver hoefde te komen, omdat het ook anders aangepakt kon worden. “De minister had met de schoolleiders kunnen overleggen, alvorens een besluit te nemen ”aldus Boldewijn doelende op de ma-nier waarop de drie nieuwe directeuren werden aangesteld. Voorheen werd de positie van de directeur vaak ingenomen door de onderdirecteur, terwijl er dit keer totaal nieuwe benoemingen werden gedaan. “Als er was overlegd, was het nooit zo ver gekomen” stelt hij. In de rechtszaak die de regering had aangespannen tegen de Bond van Leraren (BVL), is gisteren vonnis gewezen. Volgens de kortgedingrechter was er niet genoeg reden voor de leerkrachten om over te gaan tot staken en werd om die reden de staat in het gelijk gesteld. Echter heeft de voorzitter van de Bond van Leraren, Reshma Mangre, geen vrede in de uitspraak van de rechter en heeft beloofd, hoger beroep aan te zullen tekenen. Ook Boldewijn is het eens met de volgende stap van de BvL. “Ik ben er mee eens, als ze in hoger beroep gaat”, zegt hij.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249