October 8, 2019


Nieuwe vormen criminaliteit hebben aandacht OM


October 8, 2019

De nieuwe vormen van criminaliteit waaronder cybercrime, krijgen aandacht van het Openbaar Ministerie (OM). Dit zei procureur-generaal (PG) Roy Badjnath Panday, afgelopen vrijdag 4 oktober bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van het Hof van Justitie. Het bijwonen van meetings en conferenties en het volgen van verdiepingscursussen, moeten volgens de PG, de inzichten van het OM verruimen. Meer kennis op het gebied van cybercrime, zoals het verspreiden van malware, hacking, phising, D-Dos aanvallen, diefstal van data, grootschalige verspreiding van spam, misbruik van geautomatiseerde werken in de publieke en private sector waaronder banken en het digitaal witwassen van geld, is van groot belang. Ook de ontwrichtende en schadelijke gevolgen van milieucriminaliteit, hebben de aandacht van de PG. Hij benadrukte dat de milieuwetgeving dringend toe is aan een integrale herziening. “Er zal naast wetgeving, ook een strategie bepaald moeten worden voor een brede en effectieve aanpak. Het OM wil meedenken en deelgenoot zijn in het te volgen traject”, aldus Badjnath Panday. De PG ziet ook graag dat de verdere verbetering van het Forensisch DNA lab ter hand wordt genomen, zodat het OM een DNA-databank heeft volgens internationale standaarden. Hij gaf aan dat budget hier een ‘’killing factor’’ is. Badjnath Panday zei dat het OM met het huidige bestand van vijftien officieren van justitie, in eerste aanleg en drie in appèlzaken, niet voldoende in staat zal zijn om de vervolging nadrukkelijk in te zetten bij de aansturing en opsporing van de nieuwe vormen van criminaliteit en het helpen vormen van gedegen dossiervorming voor gerechtelijke afdoening. “Begin 2020 is verwachtbaar dat een collega verlof zal opnemen met daarop aansluitend de pensionering. Ik ben er blij om dat tijdig de VIO-opleiding (Vervolgingsambte-naren In Opleiding, red.) met volledige financiering uit de eigen begroting van Justitie met instemming van de minister van Financiën werd opgestart in april 2018. Deze maand oktober zullen wij deze opleiding formeel kunnen afsluiten, zodat de VIO-commissie het resultaat van de opleiding kan voorleggen aan de minister van Justitie en Politie”, aldus de PG. Bij het verslag aan de minister zullen tevens voorstellen worden gedaan voor het aantrekken van vervolgingsambtenaren uit de kandidaten die met succes de opleiding zullen hebben afgerond. Badjnath Panday merkte op dat het vergroten van het korps van vervolgingsambtenaren, het OM in staat zal stellen om adequaat in te spelen op de behoefte nauwer samen te werken met de opsporing voor niet alleen het grondiger rechercheren bij klassieke delicten, maar ook bij nieuwe criminaliteitsvormen. Hij voegde eraan toe, dat het OM in staat zal zijn om de oude gedachte van decentralisatie wederom op te pakken en te updaten. “Vooral het westen van het land met de variëteit aan delicten, behoeft bijzondere aandacht van het OM”, aldus de PG. De PG zei dat ook het bestand van het Parketsecretariaat met nu vijftien medewerkers, dringend uitgebreid moet worden. In dit verband is er na sollicitatiegesprekken, een selectie gemaakt en is het verzoek van werving doorgeleid aan de minister van Justitie en Politie. De PG wacht nog op een reactie van de minister. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249