October 8, 2019


‘Narco-sub niet zeewaardig’


October 8, 2019

Gisteren ging de rechtzitting voor inzake de narco-duikboot. Raadsman Irvin Kanhai gaf in zijn verweer aan, dat hij zijn twijfels heeft over de vaarbevoegdheid van de boot. Volgens hem was de boot niet zeewaardig. De advocaat voerde aan dat de deskundige van het Openbaar Ministerie (OM) verklaard had, dat het vaartuig reeds voor 95 procent af was en dat het zeewaardig was, hoewel de propellers nog niet bevestigd waren. Bij het trekken van de boot gingen de beugels kapot waardoor de boot zonk. Kanhai gaf aan, dat het OM ernstige nalatigheid en slordigheid verweten kan worden. De advocaat benadrukte, dat er helemaal geen cocaïne is gevonden in de boot. Verder noemde de raadsman het ‘’een onzin dat de boot vervaardigd is om op de Mid-Atlantische route te varen’’. De tenlastelegging van deelname aan een criminele organisatie, noemt Kanhai ‘’kinderachtig’’. Raadslieden hebben het verzoek gedaan om de voorlopige hechtenis van de verdachten op te schorten. Rechter Maureen Dayala heeft het verzoek van de raadslieden afgewezen. De vijf verdachten; Gonzales C., Jimenez P., Luis R., Sanchez P. en Albida B., zijn momenteel nog in hechtenis. Tegen hen is acht jaar cel geëist, een boete van SRD 60.000 of een vervangende hechtenis van drie maanden. Alonso V., Margarita B. en Mirabal G., staan eveneens terecht in de narco-duikbootzaak. De voorlopige hechtenis van het drietal is opgeschort. De kantonrechter voerde aan dat de ernstige bezwaren nog overeind staan. Tegen het drietal is een celstraf geëist van vijftien maanden waarvan twee voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht met een proeftijd van drie jaar en een boete van SRD 30.000 subsidiair twee maanden hechtenis. Op 4 november zal de zaak verder behandeld worden.