October 8, 2019


BvL verliest rechtszaak tegen de staat


October 8, 2019

In de rechtszaak die de regering had aangespannen tegen de Bond van Leraren (BVL), is vanmiddag vonnis gewezen. Volgens kortgedingrechter Clayton Wallerlei, was er niet genoeg reden voor de leerkrachten om over te gaan tot actie en is om die reden de staat in het gelijk gesteld. De bond kreeg drie uur de tijd om zaken voor elkaar te krijgen en het werk onmiddellijk te hervatten. Leerkrachten aangesloten bij de BvL, zijn sinds 1 oktober in actie, omdat zij het niet eens zijn met de wijze waarop het ministerie van Onderwijs, drie nieuwe directeuren heeft aangesteld op het Lyceum 1, Lyceum 2 en Havo 2. Volgens bondsvoorzitter Reshma Mangre, is er afgeweken van de gebruikelijke procedure. Om die reden eiste de bond terugdraaiing van het besluit. De regering was het hier niet mee eens en sleepte de bond voor de rechter. Volgens de rechter is de plaatsing van de nieuwe directeuren op de juiste manier geschied, dientengevolge is de staking niet rechtmatig verklaard. Mangre kan zich niet vinden in het vonnis en zei dat de bond in hoger beroep zal gaan. De rechter verbond ook een dwangsom van SRD 10.000 aan het vonnis.