October 2, 2019


Baggeren Surinamerivier nog steeds in de planning


October 2, 2019

De regering is nog voornemens de Surinamerivier te baggeren. De regering heeft in 2018 en 2019 samen met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), gewerkt aan het opstellen van de aanbestedingsdocumenten voor het Suriname River Dredging Project 2019, dat inhoudt dat de Surinamerivier over een lengte van 68 km vanaf de vaargeul of Outerbank uitgebaggerd wordt tot Domburg (op km 68). De Outerbank is het gedeelte voor de monding van de Surinamerivier (vanaf km 0 tot km 30 bij Braamspunt). President Desiré Bouterse heeft tijdens de jaarrede meegedeeld, dat op 26 juli 2019, een succesvolle aanbesteding is gehouden, waarbij van de zes internationaal genomineerde bedrijven, vijf meegedaan hebben aan de inschrijving. Het proces voor het gunningsadvies verloopt onder leiding van het ingenieursbureau Lievense Engineering Contracting. Op basis van prijsverschillen tussen de inschrijvers, is geadviseerd om het project te gunnen aan de aannemer die voldoet aan de aanbestedings- en milieuvoorwaarden. “De partij met het meest competitieve bod is benaderd en zal naar verwachting binnen twee weken de Notification of Acceptance tekenen. Hierna kan het baggeren dan eindelijk aanvangen”, zei de president. De riviergeul zal verbreed worden naar minimaal 70 meter, vanaf de Outerbank tot aan km 68 bij Dom-burg. De concentratie bij het baggeren zal liggen op vier banken: de Outerbank, Resolutie, Jagtlust en Dijkveld. De vaargeulbreedte varieert tussen de 70 m en de 90 m. Voorts zal de ankerplaats nabij Suzannasdaal eveneens worden verlengd en verbreed. Gekoppeld aan deze primaire werken (aanleg en verbreding van de vaargeul), zal de aannemer voor een periode van vijf jaar, de geul in dezelfde staat moeten houden, de zogenoemde onderhoudsbagger of maintenance dredging. De MAS zal vanwege haar verantwoordelijk voor de scheepvaart de controle en supervisie laten uitvoeren op de werkzaamheden van de aannemer. Vanwege de verminderde activiteiten op de Surinamerivier heeft dichtslibbing plaatsgevonden. Als gevolg hiervan kunnen met name de grote zeevrachtschepen, de rivier niet opvaren voor het lossen en laden van goederen met als gevolg dat er enorme economische schade geleden wordt. Het project houdt het uitvoeren van hoofdbaggerwerken in c.q. het verbreden en het uitdiepen van de vaargeul, conform het van toepassing zijnde Environmental en Safety Management Plan. Met het baggeren van de rivier zal de scheepvaart een significante verbetering hebben in de vaart naar de havens langs de Surinamerivier. door Priscilla Kia

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249