October 2, 2019


Verouderde nutsvoorzieningen vertragen herstel Zwartenhovenbrugstraat


October 2, 2019

Het project: Vernieuwing en riolering Zwartenhovenbrugstraat, dat momenteel in volle gang is zal naar alle waarschijnlijkheid, niet binnen de geplande periode af-gerond zijn. De oplevering was gepland voor november aanstaande, maar vanwege de sterk verouderde nutsvoorzieningen, zullen de herstelwerkzaamheden langer duren dan verwacht, aldus de minister van Openbare Werken, Transport en Com-municatie, Vidjai Chotkan, in een lokaal dagblad. Volgens de minister zal de oplevering pas eind van het jaar plaatsvinden. Volgens de bewindsman is na een oriëntatiebezoek gebleken dat de werkzaamheden complexer zijn dan verwacht. Hij geeft aan dat de weg ongeveer veertig tot vijftig jaar geleden is aangelegd en dat daardoor het ontwateringstelsel grondig aangepakt moet worden. Chotkan: “Momenteel worden er ondergrondse asbest waterleidingbuizen aangepakt door de Surinaamsche Waterleiding Maat-schappij.’’ Dit kon volgens hem niet eerder worden gedaan vanwege de grote neerslag van de afgelopen maanden. Verder is volgens de minister gebleken dat de stelsels van het netwerk van Telesur en EBS, zich niet meer op de juiste plek bevinden. Het is belangrijk dat de bedradingen van deze twee nutsbedrijven geen hindernis vormen voor de werkzaamheden die het ministerie van Open-bare Werken, Trans-port en Communicatie uitvoert. Samen met het ministerie van Justitie en Politie, zal gewerkt worden om het omliggende verkeer in goede banen te leiden. Deze werkzaamheden behoren tot de vierde sectie van het rehabilitatieproject van de Zwar-tenhovenbrugstraat, dat de strekking tussen de Drambrandersgracht en het Molen-pad behelst. De minister doet een beroep op de samenleving en de ondernemers in de directe omgeving hun medewerking te verlenen en vraagt begrip voor het ontstane ongerief.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249