September 28, 2019


OVERFACTURERING EN CORRUPTIE


September 28, 2019

Ons land wordt geplaagd door lieden in de leiding van het land, die alleen aan hun eigen belangen en zak denken en niet aan die van land en volk. We hebben dat met nadruk kunnen zien onder de verschillende regeringen van zogeheten ‘revo’ exponenten die thans nog verenigd zijn onder de paarse banier van de NDP. Bij deze kliek hebben ook enkele zeer corrupte zakenlui zich geschaard die voorheen deel uitmaakten van de zogeheten ‘oude’ politieke partijen, maar zich bij paars hebben gevoegd om door middel van allerhande louche praktijken, zich verder te verrijken. De regering Bouterse zat maar nauwelijks aan of de eerste bewijslasten van corruptie werden op het ministerie van Openbare Werken geleverd. Daar verdampte op een gegeven moment maar liefst 300 miljoen SRD zonder dat daar ooit uitleg over werd gegeven. De boosdoener(s) op het ministerie werd vervangen en later geaccommodeerd op een andere adviseurspost. Maar hadden we dat niet kunnen weten na de enorme fraude gepleegd bij de bruggenbouw over de Coppename- en Surinamerivier onder Wijdenbosch. Er werd daar toen ook op zeer corrupte wijze in een kongsie met de Nederlandse onderneming Ballast Nedam, voor tientallen miljoenen Nederlands courant overgefactureerd om de toenmalige machthebbers onder leiding van Wijdenbosch en Bouterse, in de gelegenheid te stellen, te stelen. De zogenaamde meerkosten voor de bruggen, werden overgemaakt naar rekeningen van de handelaar S.D. in Hong Kong en gevoeglijk later ter beschikking gesteld aan de kliek rond Bouterse en Wijdenbosch. Deze grootschalige zwendel werd veelvuldig vermeld in lokale en buitenlandse media, waarbij men in Nederland er tot in de finesses melding van maakte. En aan deze kwaadwillige overfactureringen vanwege leidinggevenden in de regering van ons land, is nooit een eind gekomen. Er is in de afgelopen ruim negen jaar op een vreselijke wijze gestolen door lieden die deel uitmaken van deze regering. We denken daarbij aan het project Naschoolse Opvang, Carifesta, de fraude gepleegd op OWT&C, de Energie Bedrijven Suriname, Telecommuni-catie Autoriteit Suriname, TAS, SBBS en recentelijk nog bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB. Maar daar is het in de afgelopen jaren van de regering Bouterse I en II, niet bij gebleven. We memoreren de zovele onderhandse gunningen bij het uitvoeren van grote en kleine projecten, waar er vrijwel zeker aan kwaadwillige overfacturering is gedaan en vele corrupt ingestelde figuren er voordeel bij gehad hebben en dat allemaal ten nadele van de belastingbetaler en de gehele samenleving. Maar men wenst niet af te stappen van de verschillende projecten waar men nog denkt munt uit te kunnen slaan. Opeenvolgende regeringen raaskallen al jaren over het uitbaggeren van de Surinamerivier, maar er is tot nog toe geen enkel bedrijf gesignaleerd dat gestart is met het uitbaggeren. Gelukkig zijn wij van Keerpunt, ervan op de hoogte voor welk bedrag de BHP-Billiton destijds bereid was dit project uit te voeren. Uit kringen van BHP-Billiton vernamen wij in 2009, dat de multinational niet alleen in de Surinamerivier baggerwerkzaamheden zou willen uitvoeren voor een bedrag van 50 miljoen dollar. Een deel van de Corantijnrivier vanaf Apoera naar de monding, zou ook meegenomen worden in het project voor het voormelde bedrag. Maar bij de regering Bouterse raaskalt men al verschillende jaren over uitbaggeren van de Surinamerivier en komt men op een bedrag van 145 miljoen dollar. Vreemd dat in een periode van enkele jaren, een bedrag 300 procent duurder uitvalt volgens NDP calculaties. Men zit zich naar onze mening, weer eens rijk te rekenen en natuurlijk om er zelf beter van te worden. Maar zijn vermaarde Nederlandse baggerbedrijven als Boskalis en De Boer, bereid dezelfde weg van grootschalige corruptie te bewandelen als Ballast Nedam? Wij hebben daar onze ernstige twijfels over. Men kletst ook al enige tijd over het bouwen van een brug over de Corantijn om Suriname en Guyana te verbinden. Weer zo een grootschalig project dat liever niet onder een NDP-regering moet worden gebouwd, omdat er zeer zeker wat aan de strijkstok zal moeten kleven van de paarse corruptelingen. De Surina-merivier moet nodig uitgebaggerd worden om grotere vrachtschepen met een grotere diepgang te kunnen accommoderen, maar een dergelijk project moet na een zeer transparante zogeheten ‘tender’ aan de beste deelnemende in-schrijver worden gegund zonder dat men met nadruk eist, dat het baggerbedrijf aan kwaadwillige overfacturering doet om enkele lokale zeer corrupte figuren wederom in de gelegenheid te stellen, hun buitenlandse bankrekeningen verder te spekken. Voorts is het zo, dat gelden afkomstig uit buitenlandse leningen, worden besteed zonder dat daar transparantie over bestaat. Daarom is het allicht zo, dat er groot wantrouwen over is en dat de indruk zeker wordt gewekt, dat de gelden deels op slinkse wijze worden verduisterd. In de afgelopen negen jaar hebben wij allemaal overduidelijk kunnen zien en meemaken, hoe bepaalde lieden die voor 2010 een modaal bestaan leidden, in de afgelopen periode van de regeringen Bouterse I en II, stinkend rijk zijn geworden en dat kan onmogelijk met de normale inkomsten en emolumenten die voortvloeien uit ambtelijke vergoedingen. Er is en wordt nog steeds, naar hartenlust gestolen en geprofiteerd van staatsgelden en dat allemaal op een zeer provocerende en openlijke wijze en daar moet echt een eind aan gebracht worden. Het Surinaamse volk heeft het heft in handen om die verandering op 25 mei 2020 te bewerkstelligen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249