September 28, 2019


80 MILJOEN BANKLENING OVERHEID RENTE 1 %


September 28, 2019

De financiering van overheidsuitgaven door commerciële banken, wordt allang ook getypeerd als indirecte monetaire financiering, want van monetaire financiering is ook sprake, indien de Staat een beroep doet op de kredietfaciliteiten van commerciële banken. Juist daarom worden deze banken ook gerekend tot de sector der geldscheppende instellingen. Het gevolg van kredietverlening door commerciële banken aan de Staat, is dat het een inflatoir effect kan hebben. Het inflatoire effect resulteert in een vergroot aanbod van geproduceerde goederen en diensten, want de extra financiële middelen door de Staat worden primair aangewend voor operationele kosten, waaronder lonen en salarissen. Op 26 april jongstleden, is de regering weer een leenovereenkomst aangegaan met de Hakrinbank N.V. voor een bedrag van euro 40.000.000. De lening is afgesloten tegen een rente van 1 procent per jaar en heeft een looptijd van 6 maanden. De algemene doelstelling van de overeenkomst was, te helpen bij de financiering van de begrotingsuitgaven van de regering. Vervolgens heeft de regering nog een lening afgesloten op 29 mei 2019 bij de Surinaamse Volks Crediet Bank voor een bedrag van euro 40.000.000. Het doel van deze overeenkomst was een aanvulling van de budgettaire uitgaven van de regering. Deze lening heeft ook een rentevoorwaarde van 1 procent per jaar met een looptijd 6 maanden. En op zo een manier loopt de regering alle financiële instellingen af om miljoenen te lenen, als het nu gaat om SRD’s of vreemde valuta. Deze informatie is afkomstig van de website van het Bureau voor de Staatsschuld. Wat merkwaardig is, is dat er alleen euro en US-dollar bedragen zijn geregistreerd op de balans van 2019 voor de binnenlandse staatsschuld. De regering Bouterse I en II hebben door tussenkomst van Gillmore Hoefdraad, ongeveer 100 leningen afgesloten bij verschillende instanties. Op de website van het Bureau voor de Staatschuld kan een ieder zien, hoe het staat met de leningen vanaf het jaar 2012 tot en met 2019. De leenovereenkomsten zijn gedetailleerd uitgewerkt en geven aan en waarvoor de bedragen bestemd waren. Nadat Keerpunt alle leenovereenkomsten nauwkeurig heeft bestudeerd, kunnen wij met zekerheid stellen, dat de regering Bouterse I en II in de afgelopen 7 jaar, het klaar heeft gespeeld om grote buitenlandse en binnenlandse schulden te maken, zonder enige overweging, hoe dit geld überhaupt terugbetaald zal worden. Maar we zijn al zo vertrouwd geraakt met deze werkwijze van de regering Bouterse, want sinds 2015 probeert zij met allerlei leningen/kredieten, onze economie op een kunstmatige manier overeind te houden. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende leningen afgesloten door de regering Bouterse, maar tot nu toe is er geen transparantie gedemonstreerd, waar het geld daadwerkelijk aan wordt besteed. Volgens het Bureau voor de Staatsschuld, is de uitstaande staatsschuld op dit moment meer dan SRD 20 miljard. Er zijn leningen op de website van het Bureau voor de Staatsschuld die niet reëel zijn als je kijkt naar de uitleg en de bestemming van deze enorme bedragen. Het is overduidelijk dat de Staat Suriname, miljoenen US-dollars heeft geleend in binnen- en buitenland en dat de grace periods zijn afgesloten voor ongeveer 5 tot 15 jaar, maar dan zal de regering die na 2020 aan de macht komt, deze enorme bedragen zeker moeten aflossen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249