September 28, 2019


MEER INITIATIEVEN VOOR SCHOON SURINAME


September 28, 2019

Vorige week hebben 157 landen deelgenomen aan de World Clean-up Day. Dit initiatief werd op zes continenten genomen, waarbij naar schatting 18 miljoen vrijwilligers mee hebben gedaan aan deze actiedag. Ook Suriname nam deel aan World Clean Up Day. De stichting Support Recycling Suriname, Suresur, was de initiatiefnemer van de ‘clean-up day’ in Suriname. Ook de Trash Tag Movement, TTM, heeft een steentje bijgedragen en de Henry Fernandesweg ontdaan van afval. De deelnemers van TTM hebben zich vervolgens niet alleen geconcentreerd op het schoonmaken, maar hebben ook de bewoners voorlichting gegeven over de manier waarop ze de omgeving schoon kunnen houden. TTM bestaat uit een groep jonge mensen, die een paar maanden geleden is gestart met het project Suriname schoon te houden. Deze jongeren doen vrijwillig mee aan de Trash Tag Movement, een trend die is ontstaan op sociale media, waarbij mensen over de gehele wereld worden gevraagd, een plek waar vuil gedumpt is, schoon te maken en voor en na de schoonmaak, foto’s te plaatsen op sociale media. De allereerste Trash Tag Challenge startte in Suriname door het initiatief van de fotograaf van het ochtendblad De Ware Tijd, Irvin Ngariman, in de Cultuurtuin en het resultaat hiervan was, dat meerdere vrijwilligers zich hebben aangemeld en achtereenvolgens werd de Mathoerastraat, te Geyersvlijt opgeschoond, de Shmeltzweg-Joannes Vermeerstraat en de Petrusschool. Daarna werd de veelbesproken dumplocatie de Kleinestraat aangepakt door de groep TTMS. Deze initiatieven zijn heel goed en Keerpunt hoopt dan ook, dat meerdere mensen zich geroepen zullen voelen hun omgeving schoon te maken en houden. Er wordt nog veel vuil gesmeten in de verschillende zijwegen in en buiten Paramaribo en men moet zeker bewust worden, dat dit gedrag nadelige gevolgen heeft voor mens en milieu. #Tashtag is 100 procent een goed idee, als het nodig is om de mens bewuster van een schone omgeving te maken. Ook wereldwijd wordt de mens bewuster van de manier waarop wij dienen om te gaan met afval. In de Verenigde Staten, VS, worden mensen aangemoedigd om actiever te worden en hun leefomgeving op te ruimen om zo een ​​gezondere, duurzamere toekomst te creëren. In de VS vinden schoonmaakacties plaats in alle 50 staten.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249