September 21, 2019


ONDUIDELIJKHEDEN CASH U$D


September 21, 2019

De Federal Reserve Bank New York, FED, heeft de eerste zending cash US-dollars verstuurd naar de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Volgens het persbericht van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, behoort Suriname hiermee tot een zeer selecte groep van landen, die voldoen aan de stringente voorwaarden die de FEd stelt voor het verzorgen van valutadiensten. Keerpunt vraagt zich af, hoe het mogelijk is dat de FED, cash US-dollars beschikbaar stelt aan Suriname, een land dat recentelijk een B- rating van Fitch heeft gekregen en ook nog op de lijst staat van landen waarmee correspondentbanken geen relatie willen onderhouden. Wij van Keerpunt, missen de logica in deze kwestie. Daarnaast houden de regering en de CBvS, de lippen stijf op elkaar over het bedrag aan chartale US-dollars, dat is ingevoerd via de FED. De redactie van De West heeft getracht de Centrale Bank te contacten, helaas kregen wij geen antwoord op een aantal vragen. Het is tot nu toe niet duidelijk om hoeveel geld het gaat en tegen welke voorwaarden het is ingevoerd. Keerpunt heeft op verschillende websites van buitenlandse media gelezen, dat voor het eerst in meer dan een decennium, de FED afgelopen dinsdag, geld in de geldmarkten heeft geïnjecteerd om de rentetarieven te verlagen. De FED zei dat woensdag opnieuw te doen, nadat technische factoren tot een plotseling tekort aan geld hadden geleid. Deze druk heeft betrekking op tekorten aan fondsen waarmee banken worden geconfronteerd als gevolg van een toename van de federale leningen en het besluit van de Centrale Bank van Amerika om de omvang van haar effectenbezit de afgelopen jaren te verkleinen. De FED hanteert tevens een rentepercentage voor het beschikbaar stellen van cash US-dollars. Het tarief van de federale fondsen, een benchmark die de financieringskosten in het hele financiële systeem beïnvloedt, steeg tot 2,25% op maandag, van 2,14% vorige week vrijdag. De FED streeft ernaar het tarief tussen 2% en 2,25% te houden. Biedingen op de markt voor FED-fondsen, bereikten dinsdag volgens de handelaars tot 5%, ruim boven de beoogde band. Keerpunt weet en beseft dat de FED geen filantropische instelling is die gewoon US-dollars aan Suriname geeft. Dus nu is de centrale vraag die een ieder moet stellen: uit welke bron is het geld afkomstig? Wat heeft de CBvS als onderpand gebruikt om deze transactie te bewerkstelligen? Wij hopen niet dat er is gegrepen naar onze goudvoorraad, want dit zal ernstige monetaire gevolgen hebben voor de SRD. Deze transactie geeft ook duidelijk aan, dat Suriname een enorm probleem heeft op financieel-economisch gebied. Het aankloppen bij de FED voor chartale US-dollars, is dus geen teken van kracht, maar een teken van zwakte. Ook de manier waarop het proces rondom deze zending geheim wordt gehouden, is vreemd. Zelfs de Verenging van Economisten in Suriname, VES, heeft de overeenkomst met de FED niet gezien. Het is eveneens onduidelijk of het een maandelijkse zending vanuit de FED zal zijn of een eenmalige. De manier waarop alles gebeurt, behelst geen transparant bestuur en dit zal niet leiden tot vertrouwen in onze Centrale Bank. De regering heeft geld nodig voor de verkiezingscampagne en voor kleine verkiezingsprojecten en wij denken dat er daarom zo geheimzinnig wordt gedaan over deze bedelactie bij de FED.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249