September 21, 2019


GRAP VAN HET JAAR


September 21, 2019

Enkele weken geleden, toen er een schaarste was aan eieren in ons land, heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, druk uit geoefend op de pluimveesector. Het ministerie eiste dat de eieren tegen een vastgestelde prijs verkocht werden aan de consumenten. Indien dit niet gebeurde, zou de regering overgaan tot het importeren van eieren. De minister zou zich moeten schamen dat hij als beleidsmaker, onze eigen lokale producenten onder druk zet om eieren tegen een bepaalde prijs te verkopen. Het is duidelijk de grap van het jaar. Een LVV-minister die zich juist in zou moeten zetten om de productie van de lokale kwekers te stimuleren, zegt over te gaan tot het importen van eieren indien de kwekers zich niet aan de door het ministerie vastgestelde prijs houden. Dat de prijs van eieren de lucht is ingegaan, is niet de schuld van de kwekers. Het weer heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld, maar ook de op de hol geslagen wisselkoers heeft gemaakt dat de kosten van kwekers alleen maar zijn toegenomen. Het is dan voor de kwekers onmogelijk om beneden de kostprijs eieren te verkopen, tenzij de regering opdraait voor het verschil. Jammer genoeg kan dit ook niet, want zelf heeft de regering opnieuw voorschotten opgenomen bij de Centrale Bank van Suriname. De prijs van eieren is momenteel redelijk stabiel, maar door de aanhoudende hoge temperaturen, kan het zijn dat de kippen minder eieren leggen, met als gevolg dat er een schaarste zal ontstaan op de markt. Dit zal de prijs opnieuw doen stijgen. Hopelijk kijkt de regering naar de feiten. Beter gebruikt zij haar energie om het land op een eerlijke en transparante manier te regeren, zodat een ieder in staat is een ei te kopen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249