September 21, 2019


WAAR IS HET RAPPORT?


September 21, 2019

Vicepresident Ashwin Adhin heeft op een massameeting van de NDP, vol trots gesproken over US-dollar 200 miljard aan goud-, olie- en bauxietreserves in ons land. Deze cijfers zouden staan in een rapport. De vicepresident (VP) begrijpt niet waarom er zoveel kritiek wordt geleverd op de uitstaande schuld van US-dollar 2,5 miljard die Suriname heeft. Dat Suriname rijk is aan grondstoffen, is allang bekend, maar dat dat wij zo rijk zijn, klinkt als muziek in de oren. Dat we zo rijk zijn, valt niet te rijmen met de armoede waar veel burgers onder gebukt gaan, de beperkte gezondheidszorg, inflatie, devaluatie etc. Elke burger zou bij wijze van spreken als een sjeik moeten kunnen wonen met allerlei luxe voorzieningen. Maar klopt hetgeen de VP ons voorgehouden heeft, wel? Bij navraag bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, is gebleken dat zo een rapport niet bestaat. Over welk rapport heeft de VP het dan wel? Waar is het rapport? Of zuigt de VP deze cijfers gewoon uit zijn duim? Noemt hij gewoon een bedrag zonder dat er enig onderzoek is verricht? Adhin heeft duidelijk laten merken dat hij naïef is en nog een kuiken is in de politiek. Mocht het bedrag van US-dollar 200 miljard kloppen, dan ligt het nog niet voor het oprapen, want het zit in de grond. Leningen kunnen er niet mee betaald worden. Er zitten grondstoffen in onze bodem, maar dat wil nog niet zeggen dat ze morgen uit de grond gehaald kunnen worden. Het zal wel enkele tientallen jaren duren om onderzoek te verrichten en ze dan op een duurzame manier te ontginnen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249