September 14, 2019


LAK HEBBEN AAN


September 14, 2019

Wij hebben als volk in de afgelopen negen jaar van NDP-bestuur onder leiding van Desi Bouterse, al zoveel stuitende schandalen meegemaakt, dat we nergens meer verbaasd over hoeven te zijn. Recentelijk werd ons nog een grootschalige boeverij binnen de Surinaamse Post Spaarbank voorgeschoteld waar er met de penningen van spaarders op een afgrijselijke manier is gestoeid. Er wordt volgens berichten, een onderzoek ingesteld om vast te stellen of bepaalde lieden nog strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Maar zoals wij weten, hebben figuren uit de paarse partijen, er een handje van sporen te wissen en hun fraude op een dusdanige wijze te doen verdwijnen, dat een onderzoek ernstig wordt belemmerd. Hebben we kunnen zien nadat het corrupte NDP-regiem onder leiding van Wijdenbosch, in 2000 plaats moest maken voor de regering Venetiaan II. Slechts enkele corrupte figuren als Alibaba, gingen achter de tralies. Het me- ga-corruptieschandaal bij de bouw van de bruggen over de Coppename- en Surinamerivier, werd niet goed onderzocht, laat staan een vervolging van de verdachten ingezet, waardoor de verdachten die voor miljoenen Nederlands courant hebben gestolen, nog steeds straffeloos in dit land rondlopen en in hun vuist lachen. En juist omdat men zo vrij heeft kunnen stelen en ongestraft is gebleven, denken anderen dat het heel normaal is staatsgelden te verduisteren en of verspillen. Neem nou de buitensporig dure reisjes van de huidige vicepresident, Adhin. De man reist voor tonnen aan dollars met lijvige delegaties van oost naar west en logeert in de duurste hotels en vindt dat heel gewoon en gepast, terwijl er hier mensen dood gaan, omdat de gezondheidszorg niet deugt. De man ging voor een bezoek naar Ghana en boste daar zeker een ton aan dollars. De verkwister Adhin is inmiddels afgereisd naar Israël met een topdelegatie waaraan ook zijn vader en echtgenote zijn toegevoegd om vervolgens met de delegatie neer te strijken in New York voor het bijwonen van de jaarlijks te houden Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook hier worden er weer tienduizenden dollars door de vicepresident, VP, en delegatie uit onze zeer schaars zijnde dollarpot stukgeslagen. De kritiek op deze extravagante levensstijl van de VP, is dan ook hevig geweest de afgelopen week en zal de NDP als politieke partij zeker niet in dank worden afgenomen. De reisjes van de VP geven aan dat de man absoluut lak heeft aan wat men van hem en zijn uitgaven denkt. Het vreemde is dat deze big-spender niet wordt teruggefloten door het staatshoofd. Deze moet toch wel inzien, dat de uitgaven en de toenemende kritiek op de man zijn handelingen en reisjes, de NDP alleen maar grote schade zullen opleveren? Of is het toch zo, dat bepaalde mensen binnen de NDP, kunnen doen en laten en dat Bouterse gelaten erbij staat en niet ingrijpt? Of misschien is het toch zo, dat velen op de valreep, toch nog in de gelegenheid worden gesteld hun slag te slaan? Wat wel als een paal boven water staat, is dat bepaalde mensen negen maanden voor de verkiezingen, fonkelnieuwe auto’s toebedeeld zijn en dat al deze voertuigen niet van blauwe dienstpenningen zijn voorzien. Wat gebeurt er met al deze nieuwe wagens, mocht de NDP de verkiezingen verliezen? Nou, Keerpunt kent dat antwoord wel, hoor.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249