September 14, 2019


BAGGERPRAATJES


September 14, 2019

Dat de Surinamerivier al decennialang geen diepe, goed bevaarbare rivier is voor schepen met een behoorlijke diepgang, weten we allemaal. Er wordt dan ook al decennia over het uitbaggeren van de rivier gesproken, maar tot op heden is daar niets van terecht gekomen. Willen we uiteindelijk grotere vrachtvaarders en andere schepen binnen kunnen halen in deze rivier, dan zal men toch een grootschalig baggerproject moeten uitvoeren. Als de rivier is uitgediept en er grotere schepen in- en uit kunnen varen tot Paranam, kunnen we ook aan meer invoer en uitvoer van allerhande producten denken en wel voor lagere transportkosten. Na voltooiing van de baggerwerkzaamheden, zal er ook regelmatig onderhoud moeten plaatsvinden om weder aanslibbing te voorkomen. Het is namelijk bekend, dat vanuit de Amazone, er steeds slib wordt aangevoerd en dat juist daarom, er voortdurend moet worden gecontroleerd of de vaargeul niet wederom ondieper wordt. BHP –Billiton wilde in 2009 al de rivier uitbaggeren voor een bedrag van 50 miljoen dollar en zou daarvoor Boskalis aan het project verbinden. Ging allemaal niet door, wegens het plotselinge vertrek van de multinational uit Suriname, vanaf dien heeft men er steeds over gepraat, maar er is tot op heden niets van de grond gekomen, omdat dit kabinet andere prioriteiten kende en we weten zo langzamerhand wat die zijn geweest. Ook Alcoa besloot Suriname te verlaten en nu is het zover dat de Surinamerivier nog ondieper dreigt te worden, omdat de aluinaardeschepen niet langer vanuit de monding van de Surinamerivier naar Paranam en terug varen. Het zal dus toch uitbaggeren moeten worden, willen de rivier vrij toegankelijk houden voor de scheepvaart. Blijven babbelen en vertellen wat men zal gaan doen, heeft totaal geen zin en komt zeker ongeloofwaardig over na al die jaren van steeds maar beloven. Het gaat immers om een groot project dat veel geld zal kosten en daarvoor zal deze regering weer moeten gaan lenen. Keerpunt gelooft allang niet meer in dit baggerproject op korte termijn. Zal wel na de verkiezingen van 2020 moeten plaatsvinden. We houden het daarom voorlopig maar op de zoveelste baggerpraatjes en beloften vanwege woordvoerders van de regering Bouterse.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249