September 7, 2019


VEILIGHEID OP NIEUWE HIGHWAY GARANDEREN


September 7, 2019

De nieuwe Highway in het district Para, zal zeker zorgen voor ontwikkeling, tenminste volgens de regering. Hierdoor zullen de mensen die van en naar de Johan Adolf Pengel luchthaven gaan, kunnen kiezen over welke weg ze willen rijden. Zonder enige twijfel is een goede infrastructuur de basis voor ontwikkeling. De asfalteringswerkzaamheden zijn gestart. Vanaf Zanderij tot en met de brug, is de weg reeds verhard. Aan de andere kant, dus vanaf de brug tot en met de Afobakaweg, is ongeveer 5 km weg geasfalteerd. De nieuwe Highway wordt een tweebaansweg die niet voor langzaam verkeer bestemd is. Vaak wordt de fout gemaakt om te praten van een vierbaansweg, maar het gaat in dezen om een tweebaansweg met vier rijstroken. Indien het om een vierbaansweg ging, dan zou er sprake zijn van acht rijstroken. Echter waar gekeken naar moet worden, is de veiligheid van de bestuurders op deze weg. De regering is van plan om de rijstroken door middel van witte strepen op de weg, van elkaar te scheiden. Maar is dit wel veilig? Om te voorkomen dat automobilisten keren op de weg, zou het goed zijn om in het midden, dat wil zeggen tussen twee rijbanen, een fysieke scheiding aan te brengen, bijvoorbeeld een grasstrook. Voordeel is dat de grasstrook ook als vluchtheuvel kan dienen in geval zich een ongeluk of calamitiet voordoet op de weg. We hopen dat de regering hier gehoor aan geeft. Indien de weg hiervoor niet breed genoeg is, blijft er nog maar een ding over en dat is het plaatsen van verkeersborden die de gewenste snelheid aangeven, zodat mensen niet te hard – of veel te langzaam – over de weg rijden. Het kan enige tijd duren, voor men gewend is. Hopelijk wordt er beter gereden over de Highway dan bij de rotondes. Alleen in Suriname staan erbij rotondes lange files, terwijl ze juist bedoeld zijn om zonder oponthoud door te rijden.