September 5, 2019


Bauxietindustrie kan nog doorstart maken


September 5, 2019

Volgens Derrick Ferrier, socioloog en deskundige op het gebied van de lokale en internationale bauxietsector, kan de bauxietindustrie van Suriname ondanks de foute deal, toch een doorstart maken. Ons land had volgens hem na het vertrek van Alcoa, niet eens geld hoeven te stoppen in de sector om die draaiende te houden. ‘’We konden gebruikmaken van de kennis, expertise en contacten van Alcoa om te zoeken naar investeerders die geïnteresseerd waren in de sector en de kosten voor hun rekening zouden nemen. Terwijl Alcoa voor een bepaalde tijd de directie zou voeren, zou Suriname blijven verdienen uit de sector’’, aldus Ferrier gisteravond in het actualiteitenprogramma To the Point. Ferrier zei dat vanaf de indiening van het concept Memorandum of Understanding (MoU), het al duidelijk was dat de uitgangspunten voor de onderhandeling met Alcoa niet juist waren. De onderhandeling was gelet op wat er speelt in de wereld, niet in het belang van Suriname. Ook was niet juist dat er onderhandeld werd over de dam, omdat de dam Surina-me in een degelijk bruikbare staat zou toekomen na de beëindiging van de overeenkomst. Suriname zou moeten inspelen op de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst, omdat we hadden geanticipeerd op ons aandeel in de ontvangsten uit de bauxietsector tot 2033. De overeenkomst is juridisch gecertificeerd op basis van de Wet van Delaware, die zegt dat als een partner in een samenwerking vroegtijdig eruit stapt, die bij wet gehouden is om te voorzien in de verliezen van de andere. Echter is er volgens Ferrier geen woord hierover gezegd. Ook heeft men de continuïteit van de industrie genegeerd en is alleen afgegaan op de dam, terwijl er tonnen erts in West-Suriname liggen. Ferrier gaf aan dat de idee van de doorstart van de bauxietindustrie steeds urgenter wordt. Twee jaar geleden heeft hij een gesprek gehad met de president hierover. Met goede uitgangspunten en een bespreking met alle experts, is het volgens hem mogelijk om een goede doorstart te maken. Het probleem is volgens hem dat Surina-mers niet luisteren en lezen en daarnaast voorbarig zijn in het trekken van conclusies. “De doorstart moet gemaakt worden, maar we moeten uit de enge wereld van de aluminiumsfeer stappen en ons koppelen aan een transitopositie als basis voor de doorvoerindustrie”, zei Ferrier. Hij sprak van het maken van een internationale haven die schepen die uit het Panamakanaal komen, kan accommoderen. Daarvoor moeten we een basiscargo hebben die de vaargeul diep kan houden. Die cargo hebben we in bauxiet, waarop het baggerprogramma was gebaseerd. Suriname zal hieruit vele voordelen halen, ook omdat het maritiem verkeer zich verplaatst. China is voor grondstoffen aangewezen op producten uit de oostkust van Noord-Amerika en de haven van Paramari-bo is de meest ideale plek voor de doorvoer van de producten. “De voordelen van Suriname liggen daar, maar Suriname ziet het niet, terwijl alle andere landen in onze richting kijken.’’ De kennis van Alcoa moeten we volgens Ferrier zien te behouden en meenemen. ‘’We moeten er het beste van maken, rekening houdend met wat gecorrigeerd zal worden. We moeten strijden naar iets beters voor Suriname”, aldus Ferrier. Over de overname van de dam, zei Ferrier dat het waterkrachtwerk waar de tribunes in zitten, nog 200-300 jaar zal staan, omdat die solide in de Afobakasula zijn gegrondvest. “Waar we ons druk over moeten maken, is het onderhoud van de hulpdammen. Hoe ouder, hoe kostbaarder het onderhoud wordt. Als een van ze breekt, heb je geen stroom meer.” Ook moet worden gekeken naar het probleem met de skalians nadat de dam is overgedragen. “Als je op het land geen gezag hebt als staat en mensen gaten in de grond maken om goud te zoeken, hoe zal het zijn op het water?” Ferrier gaf daarnaast ook aan, dat een heleboel machtige politieke belangengroepen ook belangen bij de skalians hebben. “We horen niets meer van de ordening van de goudsector. Sommige skalians komen dichtbij de hulpdammen. Hebben we al gecalculeerd hoeveel het zal kosten om de skalians te weerhouden van de hulpdammen?”, stelde Ferrier. Dit zijn volgens hem vooral de zaken waarmee we ons bezig moeten houden. door Priscilla Kia