September 5, 2019


Droogte zorgt voor schaarste lokale kip


September 5, 2019

De droogte die nu heerst en volgens de Meteorologische Dienst, de ko-mende drie maanden zal aanhouden, heeft ook invloed op de productie van lokale kip. Nemchand Kanhai, voorzitter van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) zegt in gesprek met De West, dat de droogte nu al invloed heeft op de productie. “De extreme hitte heeft geleid tot een tekort aan kip”, zegt Kanhai. Door de hitte hebben de kippen in plaats van zes weken, acht weken nodig om een gewicht van 2 kilo te bereiken. De kippen worden volgens hem toch met zes weken geslacht, dit vanwege de lopende afspraken die kwekers hebben met de grote pluimveebedrijven die op hun beurt weer afspraken hebben met hun cliënten. Kanhai zeg dat de kwekers een enorme investering moeten plegen om ervoor te zorgen dat de kippen de hitte kunnen doorstaan. ‘’Ze moeten de daken isoleren en grote industriële ventilatoren aanschaffen.’’ Dit gaat volgens hem niet zo gemakkelijk, omdat de kwekers geen toegang hebben tot een fonds om de investeringen te plegen. De APSS is nu bezig om te kijken naar mogelijkheden. Voor nu is de prijs kip van 1 kilo kip vanuit het APSS niet verhoogd. De kleine kwekers en verkopers langs de weg, hebben hun prijzen al aangepast. Kanhai zegt dat het een kwestie is van vraag en aanbod, vandaar dat hij verwacht dat de APSS-leden op een bepaald moment ook de prijs zullen verhogen. De importhandelaren zouden volgens Kanhai in kunnen spelen op het ontstane tekort. De APSS-voorzitter zegt dat er niet zoveel buitenlandse kip te vinden is, maar ziet aankomen dat als gevolg van de schaarste, de druk op de buitenlandse boutjes zal toenemen. Met betrekking tot het tekort aan eieren, zegt Kanhai dat dit nu grotendeels opgeheven is. Dit is volgens hem ook te zien in de winkels. De APSS is het niet eens met de manier waarop de regering met de vuist op tafel een adviesprijs heeft vastgesteld en heeft opgelegd aan de sector. “Zo werkt het niet”, benadrukt APSS-voorzitter Kanhai. door Johannes Damodar Patak