PAHO biedt Bahama’s hulp na Dorian

Een team van de Pan American Health Organi-zation (PAHO), helpt de gezondheidsautoriteiten in de Bahama’s na de ravage van de orkaan Dorian, die grote schade heeft veroorzaakt aan de gezondheidsfaciliteiten en ziekenhuizen op de Abaco-eilanden en het Grand Bahama-eiland. Voordat de orkaan over het eiland raasde, droeg het PAHO-landskantoor bij aan de planning van het ministerie van Volksgezond-heid en de response daarop. PAHO heeft ook experts uit zijn subregionale kantoor in Barba-dos vooraf gepositioneerd om het land te helpen bij on-site beoordelingen van waterzuivering en hygiëne (WASH) en gezondheidsinfrastructuur en voorzieningen. Verwacht wordt dat binnen 24 uur, aanvullende ondersteuning op het gebied van logistiek, civiele en militaire coördinatie, informatiebeheer, bewaking en coördinatie beschikbaar zal zijn om met collega’s in het land te werken.
‘’Een snelle aanpak is van belang om het ministerie van volksgezondheid te helpen bij de uitvoering van dringende levensreddende interventies’’, zei dr. Ciro Ugarte, directeur van PAHO’s Health Emergencies Department .
Orkaan Dorian trof de Abaco-eilanden enorm en bracht aanzienlijke schade toe aan de gezondheidsinfrastructuur. Hoewel de communicatie verbroken is en het eiland niet kan worden bereikt, hebben verschillende landen hulp aangeboden. Ongeveer 400 personen zochten onderdak in de kliniek in Marsh Harbour op Abaco. De eerste meldingen van sterfgevallen en gewonden zijn nog niet bevestigd. In Grand Bahama bleef Dorian boven het eiland staan met hevige regenval, 165 mph winden en 15-20 voet stormvloeden. Rapporten geven aan dat mensen zijn gestrand in ondergelopen gebouwen. Het ministerie van Volksgezondheid liet weten dat minstens 20 kritieke patiënten door de Royal Bahamas Defense Forces van Abaco naar het Princess Margaret Hospital zijn geëvacueerd.
Gezondheidspersoneel uit New Providence en de niet getroffen Family Islands, staan paraat om op Abaco en Grand Bahamas te worden ingezet om de uitgeputte zorgprofessionals te vervangen. Het ministerie van Volksgezondheid bepaalt welke aanvullende medische teams ingezet moeten worden op de getroffen eilanden. Op Grand Bahama Island heeft het Rand Memorial Hospital 70 verpleegkundigen, 3 noodartsen en senior gezondheidsfunctionarissen paraat voor medische behoeften op andere eilanden, en het ministerie van Gezondheid zet een rotatiesysteem op voor artsen en verpleegkundigen om de Marsh Harbour Clinic te ondersteunen, zodra Abaco veilig wordt geacht.
Het landenkantoor van PAHO op de Bahama’s werkt ook nauw samen met het National Emergency Management Agency van de Bahama’s. Experts beoordelen welke medische benodigdheden nodig zijn, na een evaluatie van de gezondheidsfaciliteiten van het land en hun operationele status. ‘’Andere landen en organisaties in het Caribisch gebied en elders, hebben aangeboden om medische noodteams te sturen, maar een beoordeling van de behoeften moet eerst worden voltooid’’, zei dr. Ugarte.
De PAHO zal contact onderhouden met internationale partners om menselijke en financiële middelen te mobiliseren om te reageren op de behoeften van de gezondheidssector die zijn vastgesteld en gevraagd door de nationale autoriteiten.

More
articles