September 4, 2019


Houtexport enorm gestegen


September 4, 2019

Volgens Rewi Matai, hoofd van de economische afdeling Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), is de export van rondhout enorm gestegen. Er wordt nu rond de 400.000-500.000 kubieke meter rondhout geëxporteerd. Dit alles geschiedt niet illegaal, maar volgens de regels van SBB. Het hout wordt vooral naar Aziatische landen als China, India, Bangladesh, Vietnam etc., geëxporteerd. Dit komt volgens Matai door de sterke groei van de economie in Azië, waardoor landen diverse soorten grondstoffen nodig hebben om hun economie op te bouwen. Niet alleen Suriname, maar ook andere Zuid-Amerikaanse landen en Afrika, exporteren hout en andere grondstoffen naar Azië. Onze redactie heeft regelmatig foto’s en videomateriaal ontvangen van schepen die grote hoeveelheden rondhout wegdragen. Gesugge-reerd wordt dat ons hout massaal wordt weggedragen door buitenlandse maatschappijen en dat er aan kaalkap wordt gedaan. Herman Fraser, secretaris van de Algemene Surinaamse Houtunie (ASHU), zegt desgevraagd tegenover De West, dat hij geen totaalbeeld heeft van de export, maar dat exporteurs wel legaal bezig zijn en volgens de normen van de SBB opereren. Matai zegt hierop dat mensen het doen voorkomen alsof de export illegaal is en dat buitenlandse maatschappijen zonder toezicht en regelgeving, het hout wegdragen. “Er is geen wildwestsituatie. Er wordt op legale basis hout geproduceerd.” Om aan houtkap te doen, moet men een vergunning hebben. Deze komt in de vorm van een concessie of een gemeenschapsbosvergunning. Matai legt uit hoe de SBB te werk gaat. Alvorens men begint met de kapactiviteiten, moeten ondernemers voldoen aan de regels van duurzaam bosbeheer, vervolgens wordt er een inventarisatie gemaakt van de bomen die wel of niet gekapt mogen worden. Nadat het kapvak is ingericht, verleent SBB toestemming, waarna de kapproductie plaatsvindt. SBB doet daarna weer een check-up en pas als het kapregister is goedgekeurd, mag het hout getransporteerd worden. Van export is er pas sprake als de ondernemer de bosbelasting heeft betaald. Matai benadrukt dat de SBB erop toeziet dat er niet aan kaalkap wordt gedaan. “Er wordt zodanig gewerkt dat er geen bosdegradatie plaatsvindt.” In tegenstelling tot de mijnbouw waarbij alle bos wordt weggekapt, zegt Matai dat bij houtkap in Suriname, er altijd bos overblijft. Ook omdat de regels dat voorschrijven en er bepaalde beschermde bomen voorkomen. Suriname verdient aan de export van rondhout, maar er wordt volgens Matai langzaam gewerkt naar een verwerkingsindustrie. Het hout wordt het meest geëxporteerd, omdat de verwerkingsindustrie van Suriname niet de capaciteit heeft om de 900.000 tot 1 miljoen kubieke meter rondhout te verwerken. Over de illegale houtkap zegt Matai, dat er hier en daar wel illegale activiteiten plaatsvinden, maar dat SBB die zoveel mogelijk probeert te voorkomen of te minimaliseren. Er zijn in totaal 90 boswachters die op de site controle doen. Indien men mensen met illegaal hout betrapt, wordt het hout geconfisqueerd en in overleg met de procureur-generaal verkocht door de staat. -door Priscilla Kia-